Podle OSN zabije alkohol ročně na světě 2,5 milionu lidí

Alkohol zabíjí na celém světě ročně na 2,5 milionu lidí. Většina z nich zemře v důsledku nehod způsobených alkoholem.

Nezanedbatelné množství ale také na rakovinu, nemoci oběhového systému a cirhózu jater, podpořených požíváním alkoholu. Vyplývá to z nejnovější zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO), která byla dnes zveřejněna v sídle tohoto orgánu OSN v Ženevě.

Nejvíce alkoholu se zkonzumuje v průmyslových zemích severní polokoule, z dalších oblastí pak v Argentině, Austrálii a na Novém Zélandu. Nejmenší je spotřeba v islámských zemích, kde to náboženství zakazuje, tedy v severní Africe, na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii, uvádí zpráva.

Úmrtí způsobená alkoholem představují podle WHO čtyři procenta všech případů úmrtí na světě. Ve věkové skupině mezi 15 a 29 roky je tento podíl dokonce devět procent, což představuje 320.000 mrtvých ročně. U mužů činí smrt podmíněná alkoholem 6,2 procenta případů úmrtí, u žen je to jen 1,1 procenta.

Jako zvláštní případ zpráva připomíná Rusko a okolní postsovětské republiky, kde má úmrtí příčinnou souvislost s alkoholem až v jedné pětině případů. Proti nebezpečně vysoké konzumaci alkoholu je třeba postupovat mnohem rozhodněji, vyzývá světová zdravotnická organizace.

V celosvětovém průměru zkonzumoval každý člověk planety starší 15 let v roce 2005 v přepočtu 6,13 litru čistého alkoholu. Analýza let 2001 až 2005 prokázala, že v obou Amerikách, Evropě, východním Středomoří a západním Pacifiku je spotřeba alkoholu poměrně stabilní a příliš se nemění. Zřetelný vzestup spotřeby však byl v tomto období zaznamenán v severní Africe a jihovýchodní Asii.

Nehledě na šíření spotřeby alkoholu, většina lidí na světě ho nepije. Nejméně polovina mužů a dvě třetiny žen na zeměkouli podle údajů za rok 2005 alkohol nekonzumuje. Čerstvější údaje nemá WHO k dispozici, uvádí se ve zprávě. V rozvinutých zemích je podíl abstinentů na počtu obyvatel nízký, v severní Africe a jihovýchodní Asii je vyšší. Avšak ti, co pijí v zemích s vysokým podílem abstinence, pijí o to více, uvádí zpráva.

Požívání alkoholu ve škodlivé míře je jedním ze čtyř obecných rizikových faktorů pro lidské zdraví. Další tři představují kouření, špatná výživa a nedostatek pohybu, podotýká zpráva WHO.

Ohodnoťte tento článek!