Povinné očkování na Slovensku zůstane v platnosti

Slováci se pod hrozbou pokuty i nadále budou muset podrobovat očkování proti vybraným nemocem a rovněž nechat očkovat své děti. Rozhodl o tom v těchto dnech slovenský ústavní soud, který ponechal v platnosti příslušný zákon i vyhlášku o povinném očkování lidí.

Také český ústavní soud v minulosti potřebnost a ústavnost povinného očkování dětí v obecné rovině nezpochybnili.

V zemi pod Tatrami se v uplynulých letech zformovalo hnutí rodičů, kteří upozornili na údajné zdravotní riziko vakcín. Terčem kritiky se stala například kombinovaná vakcína proti dětské obrně a dalším pěti chorobám.

Spor o očkování dětí na Slovensku vyvolala pokuta 100 eur (2760 Kč), kterou úřad veřejného zdravotnictví uložil matce, jež odmítla nechat očkovat potomka. Proti pokutě žena podala žalobu ke krajskému soudu v Nitře. Tamní soudci upozornili na možnou protiústavnost zákona a vyhlášky ohledně povinného očkování z důvodu jejich zásahu do základních práv a svobod lidí, a proto se obrátili na ústavní soud. Ten ale návrhu krajského soudu nevyhověl, povinné očkování tak ponechal v platnosti.

Děti na Slovensku jsou očkovány proti deseti nemocem. Dospělí se zase musejí nechat pravidelně přeočkovat proti záškrtu a tetanu. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta do 331 eur (9140 Kč). Za očkování dětí odpovídají rodiče, provinilce jsou lékaři povinni nahlásit úřadům. Ukládání pokut za tento přestupek není v zemi podle dřívějších informací výjimkou.

Otázkou očkováním se v minulosti zabýval i český ústavní soud. V roce 2011 ústavní soudci v obecné rovině nezpochybnili potřebnost a ústavnost povinného očkování dětí. Podle verdiktu by úřady a soudy v individuálních a odůvodněných případech měly upustit od pokutování i jiného nátlaku na rodiče, kteří odmítají povinné očkování svých dětí.

Ohodnoťte tento článek!