Před 75 lety zemřel zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud

Sigmund Freud, psychoanalýza,

Před 75 lety zemřel v Londýně rakouský psycholog a psychiatr Sigmund Freud, který zavedl pojmy jako nevědomí, ego či Oidipovský komplex. Jako první zdůraznil význam snů a objevil zásadní vliv sexuality na lidský život. Světlo světa spatřila i jeho slavná psychoanalytická pohovka. Patřil k největším vědcům 20. století.

Freud se narodil 6. května 1856 v moravském Příboru. Slavnou psychoanalýzu vynalezl v necelých 40 letech. Na cestě k ní se zabýval zejména neurózami. Došel k názoru, že nejčastější příčinou neuróz jsou duševní rány z minulosti. Ty ovšem „nežijí“ ve vědomí, nýbrž jsou z něj vytěsněny mimo dosah lidské vůle, do oblasti zapomnění, snů a zasutých zážitků. Tuto nově objevenou dimenzi lidské psychiky nazval nevědomím. Za nejlepší cestu přes zábrany do nevědomí považoval Freud sny a volné asociace.

K jeho hlavním dílům patří Úvod do psychoanalýzy, Totem a tabu či asi nejznámější psychologická kniha 20. století Výklad snů (1900). Freud, který působil jako lékař a profesor ve Vídni, začal mít jako Žid po nástupu nacistů k moci problémy. V roce 1938 se ukryl v Londýně, kde o rok později zemřel. Podstoupil eutanazii.

Ohodnoťte tento článek!