Rakousko: skandál kvůli zanedbávání péče ve starobinci

V Rakousku propukl skandál kvůli zanedbávání péče o obyvatele jednoho vídeňského geriatrického centra. Tamní zaměstnanci neplnili své povinnosti a
někteří pacienti byli téměř úplně zanedbáni…

VÍDEŇ 5. září (zpravodaj ČTK) –

Údajně kvůli nedostatku personálu byl v domově již odpoledne nařizován „noční klid“, místo pomoci při vykonání základních lidských potřeb se bezmocní staří lidé museli spokojit s plenkami. Někteří pacienti nebyli až tři měsíce koupáni, protokoly o péči se vedly jen sporadicky.

Vážné nedostatky odhalila až neohlášená kontrola magistrátu města, jejímž výsledkem je zatím mimo jiné odvolání ředitele centra a zahájení disciplinárního řízení proti jedné zdravotní sestře. Zvláštní prověrku si vyžádaly neustávající stížnosti na poměry v domovu.

Opakování podobné situace mají zabránit další kontroly, a to nejen v tomto centru, ale i v ostatních podobných zařízeních. Vzápětí se totiž po celé zemi rozpoutala debata o situaci v domovech důchodců. Experti přitom upozorňují, že stárnutí rakouského obyvatelstva v budoucnu ještě zvýší nápor na domovy důchodců a bude třeba rozšířit stávající kapacity.

Nejnovější skandál přirovnávají rakouská média k situaci ve Francii, kde během vlny veder zemřelo mnoho tisíc starších lidí. „Ve Francii to vyvolalo diskusi, jak zachází společnost se starými občany. Také v Rakousku je tato diskuse již dlouho

zapotřebí. Není to totiž poprvé, co jsou pranýřovány podobné problémy veřejných nebo soukromých geriatrických domovů,“ upozornil deník Kurier.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!