Reforma studia medicíny v SRN – více praxe, méně státních zkoušek

Po dlouhých přípravách plénum Spolkové rady německého parlamentu schválilo reformu studia medicíny. Změna má umožnit studentům intenzivnější účast na praktických cvičeních, počet státních zkoušek byl zredukován na dvě…

Po dlouhých přípravách plénum Spolkové rady německého parlamentu velkou většinou hlasů nedávno schválilo reformu studia medicíny. Studium podle nového vzdělávacího řádu má být zahájeno v zimním semestru 2003/2004.

Změna má umožnit studentům intenzivnější účast na praktických cvičeních a upřednostňuje studium v malých skupinách včetně výuky u lůžka nemocného, což by mělo umožnit větší provázanost teoretických a klinických znalostí. Výuka má být uspořádána výrazněji mezioborově, náplň nově vytvářených „průřezových“ odvětví budou navrhovat a prověřovat vysoké školy. Ve studiu má být ještě více kladen důraz na prevenci, podporu zdraví, etiku a všeobecnou medicínu.

Podmínkou zlepšení výuky je také snížení počtu studentů u lůžka nemocného. Tyto okolnosti dlouho ztěžovaly přijetí reformy. Nakonec byl počet studentů ve studijní skupině u lůžka snížen z osmi na šest. Při vyšetřování pacienta mají spolupracovat maximálně tři studenti.

S novými požadavky na studium je spojena i reforma zkoušek. Počet státních zkoušek byl zredukován na dvě, místo dosavadních 870 otázek typu „multiple choice“ má být zavedena ústní zkouška s 320 otázkami plus zkouška písemná. Ostatní doplňkové zkoušky navrhují příslušné vysoké školy. Prezident Spolkové lékařské komory prof. Jorg-Dietrich Hoppe k tomu řekl, že „novým aprobačním řádem bude dosaženo větší orientace na praxi a většího prostoru pro uspořádání studia“.

Fakulty, vysoké školy a jejich přednášející se musí postarat o to, aby nově schválená reforma studia lékařů byla co nejdříve zavedena a aby se tak od roku 2009 mohla zrušit jednoletá povinná popromoční praxe.

MUDr. Miloš Němec, tos, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!