Rusko začíná vymírat

Alarmující úmrtnost, jež téměř dvakrát převyšuje porodnost, staví Rusko na práh vymírání. Podle ministra zdravotnictví Ševčenka je „úmrtnost v zemi 1,7krát vyšší než porodnost“ a zdravotní stav obyvatelstva je katastrofální…

Ročně zemřou více než dva milióny Rusů, z nichž asi 600 tisíc je ještě v produktivním věku. Počet obyvatel ve 145miliónovém Rusku tak ročně klesá o více než 920 tisíc. Velmi znepokojivý je podle ministra vysoký počet úmrtí po úrazu nebo otravě. Na otravu alkoholem v Rusku loni doplatilo životem téměř 47 tisíc lidí. Nešlo přitom o alkoholiky, ale o ty, kdo se napili nelegálně vypálené, nekvalitní lihoviny s metylalkoholem. V zemi je více než 30 miliónů lidí závislých na alkoholu a také dva milióny narkomanů. Téměř polovina všech obyvatel – šedesát miliónů – kouří. Zhoršuje se celkový genofond země: Rusko má stále více invalidů, nemocných AIDS a tuberkulózou, neklesá vysoký počet kardiodvaskulárních onemocnění. Velkým problémem jsou téměř dva milióny bezprizorních dětí. Podle expertů zemi hrozí dlouhodobý nedostatek práceschopného obyvatelstva, zejména až odejdou do důchodu populačně silné ročníky 1946-1950. Vláda alespoň zvýšila za poslední dva roky výdaje na zdravotnictví o 68 procent, letos počítá s 1500 rubly (1715 korun) na hlavu.

(ave, RIA-Novosti), Právo, 23.3.2002

Ohodnoťte tento článek!