Slovenská zdravotnická reforma rozděluje také české politiky

Inspirací a v některých ohledech vzorem k následování je slovenská reforma pro stínového ministra zdravotnictví české ODS Tomáše Julínka. Pro ministryni středolevé vlády Miladu Emmerovou (ČSSD) je slovenská zkušenost otřesná už po prvních krocích. „Jde o sociální eutanázii,“ komentovala zavedení poplatků u lékaře…

Jakákoli další debata o zdravotnických reformách v Česku tak bude stejně dramatická jako u východních sousedů.

Ještě na jaře se zdálo, že se vláda a opozice na řešení zdravotnických dluhů shodnou. České zdravotnictví podobně jako na Slovensku ročně nasbírá dluhy ve výši 5 až 10 miliard korun.

Vzhledem k celkovým výdajům jde o menší propad, přesto také ministr financí Bohuslav Sobotka pozval experty Světové banky v čele s Mukeshem Chawlou, aby doporučili, jak obnovit finanční rovnováhu.

Tehdejší ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi s plánem do určité míry souhlasil. Připouštěl například konkurenci pojišťoven i nemocnic a poplatky u lékaře.

Hejtmani některých krajů začali spontánně převádět nemocnice na akciové společnosti.

Emmerová chce pouze šetřit

Změnu vládního kursu přinesl nástup Milady Emmerové. Namísto reformy hodlá pouze šetřit.

Na lécích a v pojišťovnách pomocí byrokratických zásahů státních úředníků. Kontrolu nad finanční situací nemocnic chce nastolit tím, že je změní na veřejnoprávní instituce podle vzoru Německa a Rakouska.

Julínek má větší ambice. Svou reformu chystá po volbách a její směr už vysvětlil v publikaci Modrá šance.

ODS: Slováci jsou příkladem pro celou Evropu

Podle expertů ODS je slovenská reforma příkladem dokonce pro celou Evropu. Zlepšování zdravotnických technologií a stárnutí obyvatelstva jsou důvodem, proč veřejné rozpočty nedokáží financovat solidární systém nikde na světě.

Proto je třeba zdravotnictví otevřít trhu. Soukromí finančníci by měli dostat šanci investovat do zdravotnických podniků, lidé by měli mít možnost připlatit za kvalitnější služby.

Stát by přitom – podobně jako na Slovensku – garantoval nejdůležitější zdravotní služby každému.

Podle stínového ministra Slováci začali první, protože jejich systém byl více zadlužen než ostatní.

Julínek věří, že podobně jako reformátoři na Slovensku může získat podporu u

většiny občanů. Průzkumy z letošního jara ukázaly, že také 86 procent českých občanů si přeje důkladnou změnu.

Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!