Slovenské nemocnice propouštějí

Slovenské nemocnice se těsně před tím, než se v lednu příštího roku začnou měnit na akciové společnosti, začaly hromadně zbavovat přebytečných zaměstnanců.
Z nemocnic tak už odešlo téměř patnáct set lékařů, zdravotních sester a dalších například administrativních zaměstnanců…

Část z propuštěných přitom ztratí práci úplně, lékaři a sestry míří většinou do soukromé sféry.

Nemocnic na Slovensku se výrazně dotkne reforma zdravotnictví, kterou prosadila pravicová vláda. Reforma totiž znamená, že v zemi skončila doba bezplatného zdravotnictví, lidé si tak budou připlácet na léčbu méně závažných nemocí a zdravotních problémů, jako je třeba chřipka, rýma nebo lehčí poranění. Nemocnice se v rámci této reformy změní na akciové společnosti.

Akcie získá stát, kraje, obce nebo univerzity, kontrolu si přitom stát ponechá. Reforma pak připouští i rušení nemocnic v důsledku krachu.

Reforma má výrazně zlepšit hospodaření nemocnic, jejich dluhy nyní dosahují 1,7 miliardy korun a polovinu dluhu tvoří penále za opožděné platby zejména pojišťovnám a dodavatelům energií.

Nemocnice na Slovensku, kde pracuje celkem šedesát tři tisíc lidí, nyní propouštějí právě kvůli velké zadluženosti.

Odejdou další tisíce lidí

Odhady slovenských zdravotnických odborů přitom počítají s tím, že by z nemocnic mělo odejít celkem deset tisíc lidí. Snížení počtu zaměstnanců nemocnic doporučila také Světová banka.

Ministr zdravotnictví Rudolf Zajac uvedl, že lékaři a zdravotní sestry by měli z nemocnic odcházet do soukromých ambulancí.

A tak 280 pracovníků včetně čtyřiceti šesti lékařů například propustí fakultní nemocnice v Martině, z Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici odejde pět set lidí, dvacet lidí odejde do konce roku z nemocnice v Lučenci.

„Je to krok, který má nemocnici přivést k vyrovnanému rozpočtu a umožnit ji změnit na univerzitní,“ uvedla mluvčí nemocnice v Martině, která má nyní na dva tisíce zaměstnanců, Katarína Kapustová.

Od propuštění si vylepšení ekonomické situace slibují i další ředitelé nemocnic, ti ale avizují také to, že se budou snižovat platy.

Někteří ředitelé ale upozorňují na to, že už kvůli ohrožení provozu nikoho propouštět nemohou.

„Propustili jsme dvacet pět lidí a ostatním snížili výrazně platy. Jsme na minimu pracovníků, aby mohla nemocnice dobře fungovat,“ uvedl v deníku Pravda ředitel městské nemocnice v Banské Štiavnici Martin Mačaj.

Nemocnice nyní také ruší obslužné činnosti a najímají si je od externích firem.

Ministr zdravotnictví Zajac už uvedl, že pilotním projektem transformace na akciovou společnost se má stát nemocnice v Žilině, spoluvlastníkem by se stalo město.

Sníží se i počet lůžek

Slovenské nemocnice musí také řešit vysoký počet lůžek. Rušení nadbytečných lůžek už oznámilo vedení nemocnice v Martině, o deset až dvacet procent lůžek méně chce mít Rooseveltova nemocnice v Banské Bystrici.

Na Slovensku ještě loni na sto tisíc obyvatel připadalo 1042 lůžek, ve vyspělých zemích EU je jich ale průměrně o čtyři sta méně.

Pod ministerstvo zdravotnictví nyní patří 31 nemocnic a 17 specializovaných zdravotních ústavů, léčeben a center. Dalších sedm nemocnic mají pod sebou ministerstva obrany, vnitra a dopravy. Pod kraje a města dosud přešlo 56 nemocnic a čtyři lůžková zařízení jsou v soukromých rukou.

SLOVENSKÁ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ:
Pojišťovny se změní na akciové společnosti a budou si konkurovat. Sto procent akcií dvou největších pojišťoven bude patřit státu.
Vedle všeobecného zdravotního pojištění se zavádí ještě komerční pojištění.
Ze základního pojištění se budou plně hradit výkony u šesti tisíc diagnóz, na léčení tří tisíc dalších diagnóz bude pacient připlácet.
Nemocnice se změní na akciové společnosti, akcie obdrží stát, kraje, obce a univerzity. Nemocnice mohou zkrachovat.
Pojišťovny si mohou vybrat, se kterou nemocnicí nebo soukromým lékařem uzavřou smlouvu.
Pacienti budou mít přístup k informacím o kvalitě péče v jednotlivých nemocnicích. Standardní postupy léčby stanoví vláda. Pacient má právo na všechny informace o svém zdravotním stavu.
Ruší se povinné členství v lékařské komoře.
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

Tomáš Fránek, Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!