Slovenské soudy trestají přísněji poškození pověsti než újmu na zdraví

Na Slovensku se dá vysoudit více peněz za urážku na cti, než za to, že se z člověka stal v práci a nebo při dopravní nehodě mrzák. Když ve sporech na ochranu osobnosti nejsou žádné limity na výši náhrady škody, oběti dopravních nehod mohou od minulého roku vysoudit od pojišťovny nejvíce 4,6 miliónů korun…

Platí to pro všechny bez ohledu na to, kolik před nehodou vydělávali a kolik by si v budoucnosti dokázali vydělat, když by byli zdraví.

Při sporech na ochranu osobnosti navrhovatel určí, jakou sumu požaduje. Časté jsou spory mezi politiky navzájem, či politiky a médii. Žádané sumy dosahují milióny.

Premiér Mikuláš Dzurinda například chce od denníků Pravda a SME celkem 10 miliónů. Žilinský soudce Pavel Polka vysoudil od týdenníku Moment 13 miliónů za to, že mu „zničil život“. Jeho postavení se přitom nezhoršilo, nadále pracuje v justici a soudí. To samé platí o jiných politicích a soudcích, kteří žalují média.

Navrhovatel se na jednáních snaží svojí újmu dokázat všeobecným tvrzením jako například, že čelí nepříjemným otázkám od známých, sousedů či dětí, případně, že zažil osobní trauma. Záleží jen na soudu, jestli takové argumenty uzná.

Místopředsedkyně Slovenské advokátní komory Darina Michalková tvrdí, že porovnávat poškození pověsti a poškození zdraví se nedá, protože jsou to „z právního hlediska úplně odlišné události“.

Nové omezení výše odškodného při zraněních však považuje za nespravedlivé. Lékař nyní posoudí zdravotní poškození podle přesných pravidel a soud podle jeho posudku určí výšku odškodného. Určenou hranici není možné obejít.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Karol Farkašovský tvrdí, že v minulosti byl v porovnání s jinými státy režim odškodňování na Slovensku nestandardní.

SME

Ohodnoťte tento článek!