Slovensko chce motivovat zdravotníky, aby neodcházeli ze země

Slovenské zdravotnictví se potýká s nedostatkem zdravotních sester; většina z nich se po skončení studia nezaměstná v oboru na Slovensku. V analýze na to upozornilo slovenské ministerstvo zdravotnictví, které chce nově udržet zdravotnický personál na Slovensku prostřednictvím finančních příspěvků.

Ve slovenských nemocnicích a v ambulancích podle analýzy chybí 3550 zdravotních sester. Pokud by vývoj zůstal na současné úrovni, jejich nedostatek by se prohluboval.

Ke zlepšení situace chce slovenské ministerstvo zdravotnictví kromě zvýšení počtu studentů v oboru ošetřovatelství jim také nabízet finanční příspěvek ve výši až 6000 eur (154.200 korun). To odpovídá zhruba částce, kterou na Slovensku vydělá zaměstnanec s průměrnou mzdou za půl roku. Příspěvek by zdravotní sestry po dokončení studia nemusely vrátit, pokud by se po určenou dobu, v závislosti na výši čerpaného příspěvku, zaměstnaly ve slovenském zdravotnictví.

V současnosti na Slovensku zůstane pracovat jen 44 procent absolventů studia ošetřovatelství. Zdravotní sestry i slovenští lékaři již v minulosti začali odcházet za lepšími pracovními podmínkami do zahraničí, včetně České republiky, která se rovněž potýká s nedostatek sester a která zvažovala zavedení výsluhových příspěvků pro zdravotní sestry v nemocnicích.

Několika stovek zdravotních sester na Slovensku, což je zlomek z jejich celkového počtu, v roce 2015 hromadně podalo výpovědi s cílem prosadit lepší ohodnocení své práce. Splnění všech svých požadavků ovšem neprosadily a část z nich se vrátila na původní pracovní místo. Při podobné protestní akci byli úspěšnější slovenští lékaři, kteří v roce 2011 hromadnými výpověďmi ochromili provoz zdravotnických zařízení. Tehdejší vláda nespokojeným doktorům ustoupila a stát jim platy postupně zvýšil.

Podle slovenského ministerstva zdravotnictví v nemocnicích a v ambulancích chybí více než 3300 lékařů, tento počet by se měl postupně snižovat. Na rozdíl od zdravotních sester totiž výrazná většina absolventů lékařských studijních programů zůstává pracovat na Slovensku.

Ohodnoťte tento článek!