Slovensko: Sestry si vymohly zvýšení platů, hrozí jim propouštění

Slovenští poslanci schválili zákon o minimálních mzdových nárocích sester a porodních asistentek. Od dubna se průměrný mzdový nárok u těchto profesí zvýší ve srovnání s prvním půlrokem loňského roku přibližně o 24 %.

Nový zákon se dotkne asi 36 tisíc sester a 2 tisíc porodních asistentek. Navrhované členění minimálních mzdových nároků nezohledňuje kvalifikační stupeň vzdělávání, respektuje však délku praxe a dosažený stupeň vzdělání pro získání odborné způsobilosti k výkonu odborných pracovních činností a získání odborné způsobilosti k výkonu specializovaných pracovních činností.

Úspěšná petice

Sestry již prostřednictvím svých organizací deklarovaly, že s návrhem ministerstva zdravotnictví souhlasí, někteří slovenští poslanci však při hlasování v Národnej rade SR poukázali na skutečnost, že resort „zapomněl“ na vyřešení platového ohodnocení ostatních nelékařských pracovníků. Ľudovít Kaník (SDKÚ) tuto skutečnost označil za „nášlapnou minu ve zdravotnictví“.

Štefan Zelník (SNS) se navíc obává, že zvýšení platů sester a porodních asistentek není řešeno navýšením zdrojů pro poskytovatele zdravotní péče. Jak upozornil předseda výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Viliam Novotný (SDKÚ), může dojít ke „spuštění spirály zadlužování“, a je proto podle něho nutné jednat o úpravě smluv s poskytovateli péče a soukromými zdravotními pojišťovnami.

Zvýšení minimálního mzdového ohodnocení patřilo mezi požadavky petice, jejímiž iniciátory byly sestry a porodní asistentky a již svými podpisy podpořilo na 240 tisíc Slováků. Petice dále obsahovala požadavek na snížení věkové hranice pro odchod do důchodu, podporu péče poskytované mimo nemocnice, legislativní a finanční úpravu poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a další. Vláda vzala petici na vědomí v červnu roku 2011 a vypracovala harmonogram plnění některých požadavků iniciátorů výzvy.

Obavy z krachu a propouštění

Jak se však ukazuje, nový zákon může mít za následek i propouštění sester a porodních asistentek – některá zdravotnická zařízení totiž nebudou mít dostatek finančních prostředků, aby jim platy zvýšila, a budou se proto snažit ušetřit přeřazováním sester na nižší pozice, případně propouštěním.

Plat sestry se totiž může vyšplhat až na 928 eur měsíčně (v případě sestry s 30letou praxí), a jak upozorňuje předseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay, v některých regionech takové částky nedosahují například ani platy ředitelů zařízení sociálních služeb. „Hrozí, že zdravotnická či sociální zařízení budou hledat únikové cesty, aby sestrám nemusely platy zvyšovat,“ podotkl Anton Szalay.

Navýšit platy musejí sestrám i soukromé ambulance. Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor se obává, že tato skutečnost může vést až ke krachu ambulantní sféry. „Řada všeobecných lékařů dostává od zdravotních pojišťoven okolo 3500 eur a většina sester v těchto ambulancích má více než 25letou praxi. Pokud si lékař stanoví stejný příjem, jaký dá sestře, zbude mu na provoz ordinace jen pár set eur,“ upozorňuje Ladislav Pásztor.

„Našim sestrám vyšší mzdy přejeme; pokud se nám ovšem nezvýší příjmy od pojišťoven, platy sestrám sice vyplatíme, ale budeme čelit krachu,“ dodává. Letošní zvýšení platů lékařů i sester si na Slovensku vyžádá 117 milionů eur, zdravotní pojišťovny však nemají potřebné finanční rezervy.

To potvrzuje i generální ředitel Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marian Faktor, podle něhož bude státní pojišťovna schopna vyčlenit na platy přibližně 50 milionů eur. „V průběhu roku bude nutné najít další zdroje ve výši 27 milionů eur,“ uvedl.

(Zdroj: Pravda)

Ohodnoťte tento článek!