Slovenský ministr zdravotnictví kritizuje tamní transformaci

Úspěšná transformace slovenského zdravotnictví je podle ministra Romana Kováče možná jen za tří základních předpokladů. Při jejich splnění bude možné vystačit s existujícími finančními prostředky. Prvním z nich je snížení počtu hospitalizovaných pacientů…

v nemocnicích, druhým zkrácení doby hospitalizace, třetím pak zajištění využitelnosti lůžkového fondu.

I přes zavedení řady opatření a vytvoření agentur ošetřovatelské péče či návštěvní služby se podle ministra za deset let od začátku transformace počet hospitalizovaných pacientů zvýšil. Zatímco v roce 1989 bylo ve zdravotnických zařízeních na Slovensku hospitalizováno přibližně 850 tisíc pacientů, v roce 1999 to už bylo více než milion lidí. „Tato část transformace se nám nepovedla,“ řekl ve středu 14. března v Popradu ministr Kováč, podle něhož je tento problém záležitostí praktických lékařů, kteří se zbavují svého pacienta. „Pacient pro ně představuje pracovní zátěž. Je to ovšem také problém nemocnic, které neumí odolat tlaku a včas nepošlou pacienta domů,“ dodal ministr. Počet hospitalizovaných pacientů by se mohl podle něj snížit na úroveň roku 1989.Druhým předpokladem úspěšné transformace je zkrácení doby hospitalizace. Zatímco ve světě se průměrný pobyt na lůžku pohybuje mezi pěti a šesti dny, na Slovensku je to téměř devět dnů. Posledním předpokladem je využitelnost lůžkového fondu. V současnosti se lůžková kapacita nemocnic podle Kováče využívá pouze na 69 procent. „Není možné, aby byla jedna třetina postelí denně volná,“ doplnil ministr. Řešení vidí v transformaci akutních lůžek na dlouhodobá, anebo v přeměně některých nemocnic v sociální ústavy, případně sociálně-zdravotnická zařízení. K zefektivnění zdravotnictví by měl přispět také systém jedné zdravotní pojišťovny pro základní zdravotní pojištění. Desetileté zkušenosti s pluralitou zdravotního pojištění podle Kováče hovoří ve prospěch jednoho ústavu. „Bez tohoto typu pojištění slovenské zdravotnictví už nevydrží,“ upozornil. Zdravotní pojišťovny totiž podle něj v současnosti nemají podle Kováče o co soutěžit. Jediné, co hovoří pro pluralitu pojišťoven, je zájem, aby monopolní ústav nebyl diktátorem pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Ohodnoťte tento článek!