Slovenským pojištěncům hrozí několikatisícové pokuty

Slovenské zdravotní pojišťovny a Úřad pro dohled nad zdravotní péčí zpřísňují postupy vůči pacientům. Lékaři na Slovensku si už můžou ověřit, či je pacient skutečně pojištěncem té pojišťovny, které průkaz předložil…

Navíc od července se zavazují vůči nedisciplinovaným pojištěncům pokuty. Lékaři to vítají. Problém však vidí v technickém zabezpečení celého procesu. Internetem je totiž vybavená jen necelá pětina z nich.

Shodují se na tom představitelé Slovenské lékařské komory (SLK) i Asociace soukromých lékařů SR (ASL). „V zájmu předcházení zneužívání průkazů pojištěnce budeme na požádání lékaře porovnávat údaje z průkazu s našimi údaji v centrálním registru pojištěnců,“ informoval předseda Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí Ján Gajdoš.

Tyto údaje budou aktualizované jednou měsíčně. Za nejjednodušší řešení však považuje prezident SLK Milan Dragula zavedení čipových karet a čtecích zařízení.

Snahu úřadu však prezident ASL Ladislav Pásztor vítá, protože by se tím mohl zvýšit podíl lékařů připojených na internet. „Nejde jen o zneužívání průkazů, ale i o neplatiče, které by měl úřad evidovat. Neplatič má nárok jen na akutní a neodkladnou zdravotní péči,“poznamenal.

Jestli má pojištěnec zaplacené pojistné , by si měli lékaři ověřovat u každého, zatím však zdravotní pojišťovny seznamy nezveřejnily. Podle Pásztora by se tak mělo stát už od června tohoto roku. Zdravotní pojišťovny tvrdí něco jiného.

„Transformace není ještě dokončena a zákon nám tuto povinnost ukládá až od ledna příštího roku,“ řekl pro HN generální ředitel pojišťovny Apollo Zoltán Pivoda. Stejný názor má Igor Dorčák, který je ředitelem pojišťovny Sideria Istota.

„Analyzovali jsme, jakou vypovídací hodnotu má zveřejnění jmenného seznamu a usoudili jsme, že žádnou.“ Protože mnozí lékaři nemají internet a někteří ani počítače, uvažovali o jiném postupu.

„Jestli lékař poskytne péči a my následně zjistíme, že neměl uhrazené pojištění, rozdíl bude pojišťovna vymáhat od pacienta. Jestli s tím bude mít problém, obrátí se na úřad pro dohled, který po posouzení vydá platební výměr.“

Výše pokut pro pojištěnce (od července 2005)

Od 1-tisíc do 5-tisíc SK

-jestli nezaplatí pojišťovně za poskytnutou zdravotní péči, kterou mu poskytli v důsledku porušení léčebného režimu anebo užití návykové látky

-jestli nevrátí při změně zdravotní pojišťovny původní pojišťovně průkaz pojištěnce

-jestli nevykoná ročně zúčtování pojistného

Od 1-tisíc do 10-tisíc SK

-jestli neoznámí do 8 dnů pojišťovně změnu jména a bydliště, trvalého pobytu, změnu zaměstnání

-jestli neoznámí zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny

-jestli měl příjmy a neoznámil pojišťovně základ daně z příjmu do 8 dní od uplynutí posledního dne lhůty na podaní daňového přiznání na daň z příjmů fyzických osob

Hospodárské noviny

Oto Masár

Dovoľujem si Vás upozorniť na článok zo dňa 28.5.2005 v denníku le Figaro s názvom “ L´exil forcé des „blouses blanches“ slovaques“, kde je exelwentná analýza Slovenska.

Ohodnoťte tento článek!