Stanovisko Komise k farmaceutickému průmyslu

Evropská komise přijala stanovisko k farmaceutickému průmyslu, vyzývající k posílení výzkumné základny v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti tohoto průmyslového odvětví…

Stanovisko bylo vydáno na základě zprávy vysokých představitelů G 10 k inovacím a podmínkám ve zdravotnictví. Dotýká se mnoha slabých míst evropského farmaceutického průmyslu. Ve sféře výzkumu a vývoje se zdůrazňuje, že evropská schopnost konkurovat USA je oslabována roztříštěností výzkumného systému. V zájmu zlepšení této situace stanovisko navrhuje mnoho akcí, zejména však vytvoření virtuálního institutu pro zdraví. Posláním tohoto institutu by měla být stimulace a organizace výzkumu zdravotnictví a biotechnologií v Evropě tak, že by se vzájemně propojovali výzkumní pracovníci z univerzit, nemocnic a výzkumných středisek se společnými zájmy a cíli. K propojování na další výzkumné iniciativy by mohl sloužit 6. rámcový program. Stanovisko Komise se také zabývá možností ustavení evropského střediska pro prevenci nemocí a řízení zdravotnictví, a to ve spolupráci s národními středisky zdraví členských států. Středisko by mohlo podporovat klinický výzkum v Evropě a napomáhat ke konsolidaci nákladů prevence a kontroly nemocí v rámci Unie. Další sférou zájmu jsou podmínky výzkumně-vývojových iniciativ zaměřených na hlavní nakažlivé nemoci v rozvojových zemích. Stanovisko doporučuje ověřit iniciativy jako je rizikový kapitál, levné půjčky, odpuštění daní, zaručení odbytu, rozšíření patentových práv nebo tržní exkluzivita k povzbuzení investic do potírání těchto nemocí.

Kromě zmíněných iniciativ Komise také vyzývá k přizpůsobení současného regulačního rámce pro klinické zkoušky léků tak, aby podporoval klinické pokusy léčení nemocí s řídkým výskytem a léčení dětských nemocí.

Technický týdeník, 19.8.2003

Ohodnoťte tento článek!