Světová banka varuje před globálními následky rizikového chování

Světová banka, globus

Světová banka (SB) se připojila k volání po životu bez cigaret, drog a alkoholu, bez nezdravých potravin a s bezpečným sexem. Ve zvláštní zprávě o civilizačních hrozbách uvádí, že rizikové jednání ohrožuje nejen zdraví jednotlivce a délku jeho života, ale má i globální následky zatěžující celou společnost. Banka zároveň předkládá recepty, jak nebezpečný vývoj zvrátit.

Rizikové chování lidí podle SB vede ke zdravotním problémům, jejichž léčba je spojena s tak vysokými náklady, že společnost má právo zasáhnout. Děje se tak změnou zákonů, reformou daňových nástrojů nebo investicemi do osvětových programů.

Navzdory určitému pokroku v prevenci a léčbě zůstává například velkým problémem šíření viru HIV, zejména v subsaharské Africe. Konzumace drog a alkoholu je na poměrně setrvalé úrovni. Rostoucí tendenci, hlavně v rozvojovém světě, má ale kouření a nezdravé stravování vedoucí k obezitě. Kouří asi pětina všech dospělých lidí, na následky kouření umírá v celosvětovém měřítku 15 procent mužů a sedm procent žen. V rozvinutých zemích naopak podíl kuřáků klesá.

S obezitou způsobenou nezdravým stravováním a nedostatkem pohybu mají problémy hlavně lidé žijící na Blízkém východě, v Tichomoří, v Latinské Americe a v Karibské oblasti, uvádí se ve zprávě. V řadě zemí těchto regionů dosahuje podíl obézních lidí 20 procent u mužů a až 40 procent u žen.

Tento fakt dlouhodobě negativně ovlivňuje produktivitu lidí a životní úroveň celých rodin. V chudších zemích navíc není dosažitelné zdravotní pojištění, které by pomohlo při léčbě následků rizikového chování. Až ze 75 procent se v těchto státech realizují platby za lékařské ošetření přímo, tedy bez pojistných smluv.

Nápravu může podle SB přinést státní politika, pokud existují nástroje dostatečné k jejímu prosazení. Daňové úpravy například mohou snížit spotřebu cigaret a alkoholu. Potvrzuje to zkušenost průmyslově vyspělých zemí, ale v poslední době i některých rozvojových států, jak je Čína nebo Indonésie, uvádí se ve zprávě.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!