Syndrom veteránů zůstává záhadou

Výsledky dvou rozsáhlých studií zaměřených na veterány války proti Iráku v roce 1991 nevnesly jasno do záhadného onemocnění vojáků, kteří se bojů účastnili. Autoři obou studií vyvodili závěr, že jejich poznatky svědčí proti existenci tohoto jedinečného syndromu, protože obdobné projevy jako veteráni této války mají i vojáci, kteří v Perském zálivu nesloužili…

Výsledky dvou rozsáhlých studií zaměřených na veterány války proti Iráku v roce 1991 nevnesly jasno do záhadného onemocnění vojáků, kteří se bojů účastnili.

Takzvaný syndrom z Perského zálivu zahrnuje symptomy jako náladovost, výpadky paměti, nedostatek soustředění, nadměrné noční pocení, celková tělesná ochablost, problémy v sexuální oblasti, bolesti kloubů, dýchací potíže či vypadávání zubů.

Výzkumníci z londýnské vysoké školy hygieny a tropického lékařství vyšetřili 24 tisíc veteránů z války v Zálivu a 18 tisíc vojáků, kteří se války neúčastnili. Vědci z francouzského výzkumného ústavu Inserm zkoumali skoro 5700 vojáků.

Autoři obou studií vyvodili závěr, že jejich poznatky svědčí proti existenci tohoto jedinečného syndromu, protože obdobné projevy jako veteráni této války mají i vojáci, kteří v Perském zálivu nesloužili.

Tento závěr se nepochybně líbí vojenským úřadům, které si s veterány a zejména s jejich případným odškodněním nevědí rady.

Některá světová média dokonce závěry interpretovala tak, že vlastně žádný syndrom z Perského zálivu neexistuje. To je ovšem tvrzení nepodložené.

Jak zmiňované, tak i dřívější průzkumy totiž ukázaly, že veteráni ze Zálivu si na zdravotní potíže stěžují častěji než ostatní vojáci. Britský lékařský tým například konstatoval: „Studie potvrzuje, že u veteránů války v Zálivu se projevuje výrazně více příznaků nemoci než u vojáků, kteří v Zálivu nesloužili, a to téměř ve všech sledovaných kategoriích chorob. Pro tyto nesrovnalosti zatím není logické vysvětlení.“

Francouzský tým konstatoval: „Nelze potvrdit, že by mezi potížemi veteránů a jejich pobytem v oblasti Zálivu bylo přímé pojítko.“ Šéf týmu Roger Salamon však pro tiskové agentury dodal: „Zdá se jasné, že válka v Zálivu měla zdravotní dopad, na nějž si vojáci mohou oprávněně stěžovat.“

Shrnuto: výzkumníci nezjistili, že by syndrom z Perského zálivu byl jasně určenou nemocí s vlastní diagnózou; jeho existenci tím však nijak nevyvrátili. Jak sdělila časopisu New Scientist vedoucí britských výzkumníků Rebecca Simmonsová, potíže, na něž si stěžují veteráni z války v Zálivu, nejsou jedinečné, protože jimi trpí i jiní vojáci. „Skutečnost, že veteráni ze Zálivu mají celkově horší zdraví, si zaslouží další pozornost,“ řekla.

Lékaři se už dříve snažili přijít syndromu na kloub. Mezi zkoumanými hypotézami byly například verze, že potíže způsobilo dýchání zplodin z hořících ropných vrtů a chemických továren, že na vině je nevhodné očkování, přemíra stresu, i teorie, že někteří veteráni jednoduše simulují, aby si finančně přilepšili. Žádnou z těchto teorií se však nepodařilo prokázat.

Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!