UNICEF: Miliarda lidí nemá čistou vodu

Více než miliarda lidí ve světě odebírá pitnou vodu ze znečištěných pramenů, studní nebo řek. U příležitosti včerejšího Světového dne vody to uvedl Dětský fond OSN. Na nemoci, které jsou důsledkem znečištěné vody, každý den podle UNICEF umírá 4000 dětí…

Téměř polovina lidí na planetě – 2,6 miliardy – se musí obejít bez sanitárních zařízení jako kanalizace nebo čističky.

Přibližně 400 miliónů dětí má denně k dispozici méně než 20 litrů vody. To znamená, že každé páté dítě musí vystačit s menším množstvím, než je absolutní minimum, které každý člověk potřebuje k pití, vaření a k hygieně.

Nejhorší situace je v jižní části Sahary, kde se bez čisté vody musí obejít 43 procent tamních obyvatel. V tomto regionu umírá každé páté dítě dříve, než dosáhne věku pěti let.

Bez dostatku čisté pitné vody žije také mnoho obyvatel Asie. Pouze v Číně je to podle UNICEF 288 miliónů osob.

Obecně platí, že v horší situaci jsou obyvatelé venkova než měst. Zdravotní riziko kvůli nedostatečné kanalizační síti je však větší v městských slumech.

Na druhé straně se zvýšil podíl lidí, kteří mají dost pitné vody, a to na 83 procent ze 77 procent v roce 1990. UNICEF však upozorňuje, že s touto situací se nelze spokojit.

Už velice prostá hygienická opatření mohou zachraňovat život, uvádí UNICEF. Pouze mytí rukou mýdlem je údajně s to snížit výskyt průjmových onemocnění o 40 procent. Nyní na průjmy ročně umírá 1,8 miliónu dětí do pěti let.

Světový den vody vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1992; ustaven byl na summitu Země v Riu de Janeiro v červnu 1992.

Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!