V Austrálii vypukl spor mezi vládou a svazem lékařů

V Austrálii vypukl boj mezi lékařskými profesními svazy a vládou, protože vláda se pokusila zástupcům některých lékařů poskytnout jistá privilegia ve vládní čtvrti. Proti tomu se postavil Svaz australských lékařů…

(AMA).

Vláda dala původně zelenou výstavbě „lékařského domu“ ve vládní čtvrti. Dům měl sloužit vybraným zástupcům lékařských profesí a měl být financován převážně z veřejných finančních prostředků. Lékaři sdružení v AMA měli zůstat za dveřmi. Proti zřízení nového „lékařského domu“ začaly pršet protesty. Mluvčí AMA Dr. Karyn Phelpsová se domnívá, že vláda se pokouší rozbít lékařské lobby. „Je nehorázné, že lékaři, kteří jsou členy AMA, jsou od samého začátku z účasti v novém lékařském domu vyloučeni. Vláda se pokouší lékařské profesní svazy poštvat proti sobě!,“ prohlásila Phelpsová v Sydney před žurnalisty. Mezitím byla ustavena vyšetřovací komise, která má celou věc prošetřit. AMA je australskými zdravotními politiky pokládána za „tvrdohlavou a hašteřivou“.

Dr. Miloš Němec, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!