V Británii se uvažuje o zákazu kouření na veřejných místech

Britům možná hrozí zákaz kouření na veřejných místech. Prosazuje ho nejvyšší hygienik Anglie a Walesu Sir Liam Donaldson, podle něhož by opatření ochránilo tzv. pasivní kuřáky. Podobné opatření přitom platí v některých městech USA…

LONDÝN – Britům možná hrozí podobně jako občanům některých amerických měst zákaz kouření na veřejných místech. Prosazuje ho nejvyšší hygienik Anglie a Walesu Sir Liam Donaldson, podle něhož by opatření ochránilo tzv. pasivní kuřáky.

Ve své výroční zprávě o zdravotním stavu veřejnosti Donaldson tvrdí, že „tabák v Británii zůstává 50 let bezkonkurenčním zabijákem“.

„Odhadujeme, že tři miliony lidí se v této zemi stává pasivními kuřáky, jakmile vkročí na pracoviště,“ tvrdí Donaldson. Ročně umírá kvůli pobytu v zakouřených prostorách 1000 Britů.

Riziko onemocnění rakovinou plic se u lidí, kteří jsou každodenně ve společnosti kuřáků, zvyšuje až o 30 procent ve srovnání s těmi, kdo s kouřem do styku nepřicházejí. Srdečními chorobami jsou pasivní kuřáci ohroženi o 25 procent víc než ostatní.

„Budou-li pracoviště a veřejné prostory místy bez kouře, stane se nekouření sociální normou, pomůže to kuřákům zbavit se návyku a odstraní se riziko, které hrozí pasivním kuřákům, včetně malých dětí,“ tvrdí zpráva.

Donaldson si umí představit, že se zákaz podaří prosadit v uzavřených prostorách, ale nikoli venku. „Kuřáci musejí mít příležitost,“ řekl na tiskové konferenci, na níž seznamoval novináře o se svým úmyslem prosadit zákaz. konečné rozhodnutí ale bude mít vláda. Britské ministerstvo zdravotnictví by raději

obyvatele přimělo k dobrovolné účasti na omezení kouření.

Z průzkumu, zveřejněného ve čtvrtek, vyplývá, že většina Britů (86 procent) podporuje zákaz kouření v práci, ale jen slabá nadpoloviční většina (54 procent) také v restauracích.

Ve čtvrtek byla také zveřejněna studie britského ústavu pro výzkum rakoviny. Je z ní patrné, jak těžké je zbavit se návyku kouření. 1600 účastníků studie se snažilo odnaučit kouřit. Za tři měsíce se to podařilo jen 11 procentu z nich, ale do osmi let se mohlo mezi nekuřáky řadit jen pět procent účastníků. Ostatní se ke kouření vrátili.

O snížení úmrtnosti na následky kouření usiluje i Světová zdravotnická organizace (WHO). V květnu přijala první mezinárodní dohodu o boji proti kouření, která mimo jiné počítá s omezením reklamy tabákových výrobků. Mezi 28 signatářů úmluvy WHO o kontrole tabáku patří i ČR.

Přísné zákonodárství má v tomto směru Norsko i Kanada a zákaz kouření v restauracích a barech platí v Kalifornii, New Yorku a dalších amerických městech.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!