V Saúdské Arábii zahájili významný genetický výzkum

Ilustrační foto; výzkum, laboratoř, mikroskop

Saúdská Arábie zahájila vědecký projekt, v jehož rámci má být zmapován genom místní populace a využit k objasnění původu nemocí, které se v Saúdské Arábii vyskytují.

Projekt, na němž se bude podílet také jedna americká laboratoř, má trvat pět let a má umožnit vytvoření databáze DNA, která umožní identifikovat geny místních onemocnění. Informovala o tom agentura AFP.

V rámci studie bude prozkoumán genetický kód 100.000 Saúdských Arabů. „Cílem programu je zjistit příčinu vážných onemocnění, která se v Saúdské Arábii vyskytují,“ řekl princ Mukrán bin Abdal Azíz při otevření výzkumného centra krále Abdal Azíze, které bude analýzu zaštiťovat. Na výzkumu se bude podílet americký vědecký institut Life Technologies Corporation.

Výsledek výzkumu má pomoci při léčbě pacientů. Britský odborník na genetiku Ewan Birney k tomu řekl, že genetické rozdíly mezi obyvateli Blízkého východu a jiných částí světa pravděpodobně nebudou velké, ale je prý možné, že v Saúdské Arábii existuje poněkud odlišné spektrum geneticky podmíněných nemocí.

„Jsem nadšený, že se Saúdská Arábie rozhodla k tak významnému kroku směrem k využití genomu ve zdravotnictví. Doufám, že západní a blízkovýchodní státy začnou v této oblasti více spolupracovat a budou si navzájem vyměňovat údaje i poznatky,“ řekl Birney.

V celém světě je nyní rozpracováno na 1000 výzkumných projektů, které mají pomoci odhalit genetické rozdíly mezi lidmi. Britská vláda financuje 100 miliony liber (více než třemi miliardami korun) projekt, který má trvat do roku 2017 a v jehož rámci se mapuje genom 100.000 Britů trpících rakovinou nebo vzácnými nemocemi.

Vědecké pracoviště krále Abdal Azíze v neděli oznámilo jiný vědecký úspěch. Spolu s čínskými vědci se tam podařilo rozluštit genom datlovníku, což má pomoci zvýšit výnosy pěstitelů a také bojovat proti nemocem, jimiž tyto palmy, v Saúdské Arábii hojně pěstované, trpí. Před třemi lety toto pracoviště odhalilo genom velblouda, od loňska spolupracuje s australskými kolegy na vytvoření genomu několika druhů korálů vyskytujících se v Tichém oceánu a Rudém moři.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!