V USA jsou k dispozici první zárodečné kmenové buňky za Obamy

Americké zdravotní úřady povolily používat 13 nových řad embryonálních kmenových buněk ke státnímu výzkumu. Podle agentury AFP se jedná o první podobný krok za nové politiky, kterou ohledně využívání těchto lidských buněk prosadil prezident Barack Obama.

Ředitel amerického Národního ústavu zdraví (NIH) Francis Collins ujistil, že tyto kmenové buňky se získaly z darovaných embryí podle schváleného etického postupu.

NIH poskytující finanční prostředky na zdravotnický výzkum se připravuje dát k dispozici federálním vědcům ještě více těchto buněk, dodal Collins.

Bývalý republikánský prezident George Bush zmrazil v roce 2001 státní výzkum kmenových buněk z lidských embryí. Zdůvodnil to náboženskými a morálními důvody. Demokrat Obama po nástupu do funkce začátkem letošního roku Bushovo rozhodnutí zrušil a výzkum obnovil.

Výzkum zárodečných kmenových buněk budí vášně napříč kontinenty. Zastánci výzkumu tvrdí, že metoda povede k průlomu v léčbě mnoha patologií jako je diabetes, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, při léčbě úrazů s trvalými následky a při mnoha dalších dysfunkcích organismu. V současnosti se kmenovými buňkami léčí například některé typy leukemie.

Kritici naproti tomu považují výzkum kmenových buněk za ničení budoucího života, protože jsou při něm z lidských embryí vyjímána buněčná jádra a embrya poté umírají. Římskokatolická církev takové praktiky opakovaně odsuzuje.

V Česku pravidla výzkumu na kmenových embryonálních buňkách upravuje zákon z února 2006. Legalizuje výzkum na kmenových embryonálních buňkách z nadbytečných nebo poškozených vajíček. Zakazuje však klonování a další nepovolené nakládání s lidským genomem a embryi.

Loni bylo oznámeno, že čeští vědci zvládli a úspěšně užívají technologii přípravy speciálních buněk, které svými vlastnostmi odpovídají zárodečným kmenovým buňkám.

Vyhnou se tak při jejich přípravě etickému problému s ničením lidských zárodků, protože jim k práci postačí buněčný materiál například z lidské kůže.

Ohodnoťte tento článek!