Většina Američanů upřednostňuje alternativní léčbu

Přes sedmdesát procent Američanů ve věku nad padesát let vyhledává pro své nemoci a neduhy alternativní léčbu, tedy bylinky, meditaci, masáže, akupunkturu, dechová cvičení nebo službu chiropraktika…

New York –

Při svém výzkumu k tomu došel tým lékařky GongSoog Hongové z Ohijské státní univerzity. Hongovou výsledek průzkumu mimořádně překvapil.

Uznává, že lidé mají mít možnost zvolit si druh léčby, avšak měli by si uvědomit, že mnoho alternativních metod není dostatečně testováno a může negativně ovlivnit účinek tradičních léků. „Mohou se objevit jakékoli vedlejší příznaky, to mne děsí,“řekla Hongová.

Pacienti se podle ní k alternativní medicíně uchylují v případech, kdy jejich symptomy neodstraní tradiční lékařské metody. Je to útočiště rovněž v případech, kdy lidé neznají přesnou diagnózu, ale cítí se špatně a mají potíže zvládnout rutinní každodenní úkony jako například koupání.

Hongová a její spolupracovníci do výzkumu zahrnuli 848 osob ve věku nad padesát let. Sedmdesát jedna procent z nich přiznalo, že vyzkoušeli nejmíň jednu ze šesti alternativních metod.

Nejpopulárnější z nich byl zásah chiropraktika. Nejmíň se lidé obraceli k akupunktuře, ale to Hongová vysvětluje tím, že tuto metodu kryje jen velmi málo zdravotních pojišťoven, takže je pro pacienty drahá.

Hongová ve výzkumu pokračuje a hledá odpovědi na otázku, zda zvolená alternativní léčba souvisí s typem osobnosti. Chce ho také rozšířit na všechny věkové skupiny a zjistit, zda má na volbu alternativní metody léčby vliv věk.

Zlínské noviny

Ohodnoťte tento článek!