Více než třetina Američanů si stanovuje diagnózu podle internetu

hypochondrie, počítač, internet, laptop,

Nedávno zveřejněné výsledky rozsáhlého průzkumu ukazují, že obyvatelé Spojených států amerických často užívají internet jako druhý názor na svůj zdravotní stav, nejsou však za informace příliš ochotni platit.

Podle nejnovější zprávy Online Health 2013, kterou vypracovalo Pew Research Center, vyhledalo za poslední rok na internetu informace týkající se zdraví 72 % Američanů majících připojení k síti (celkem má v USA přístup k internetu 81 % obyvatel). Přibližně 59 % takto hledajících se snažilo pomocí internetového vyhledávání zjistit, jakou chorobou trpí oni sami, případně jejich blízký.

Zpráva uvádí, že „on-line diagnostikem“ se loni stalo 35 % všech dospělých Američanů. Ti z nich, kteří následně vyhledali radu lékaře, v průzkumu potvrdili, že jejich vlastní, internetová diagnóza byla často správná – potvrdila se u 41 % z nich, u 2 % se potvrdila alespoň částečně. Asi 18 % dotázaných přiznalo, že lékař výsledky jejich internetového hledání odmítl a stanovil jinou diagnózu.

Vedou vyhledavače

Výkonná ředitelka Pew Research Center Susannah Foxová uvádí, že respondenti v rámci průzkumu odpovídali i na otázky týkající se způsobu vyhledávání, například zda využívali vyhledávače typu Google či Yahoo, encyklopedie jako Wikipedia, specializované servery typu WebMD, případně zda se pokoušeli najít radu na sociálních sítích.

„Dotazník, který jsme použili, je adaptací formuláře, jehož prostřednictvím jsme průzkum prováděli již v roce 2000, kdy mělo přístup k internetu pouze 46 % Američanů,“ vysvětluje Susannah Foxová. „V podstatě jsme ale získali stejné odpovědi – 8 z 10 respondentů hledajících informace o svém zdraví začalo s vyhledavačem, tak jako před 12 lety. Pro rok 2014 plánujeme zaměřit průzkum i na nejrůznější mobilní aplikace, ale nedokážu odhadnout, zda způsobí nějakou výraznou změnu ve způsobu vyhledávání,“ říká výkonná ředitelka Pew Research Center.

Výraznější změnu autoři průzkumu zaznamenali v oblasti vyhledávání informací o léčivech. Například v roce 2010 uvedlo 24 % respondentů, že pomocí internetu porovnávali účinek různých léčiv, v loňském roce to bylo již jen 16 %.

Důležitý druhý názor

Velmi zajímavé jsou podle Susannah Foxové i výsledky zaměřené na ochotu „on-line diagnostiků“ za informace na internetu platit. Téměř 26 % respondentů uvedlo, že při svém hledání narazilo na placené stránky, jen 2 % z nich však nakonec za přístup k úplným informacím zaplatila, 83 % se rozhodlo zkusit najít podobné informace na webech přístupných zdarma a 13 % se rozhodlo kvůli placené stránce svůj „výzkum“ zcela ukončit.

Jak výkonná ředitelka Pew Research Center zdůrazňuje, internet funguje především jako důležitý druhý názor. Ilustrují to podle ní odpovědi na dotaz: „Na koho jste se jako na prvního naposledy obrátili s vážným zdravotním problémem?“

Na něj 70 % respondentů odpovědělo, že na lékaře, 60 % uvedlo rodinného příslušníka, 24 % pak vyhledalo radu u osoby se stejnými potížemi. „Jak je vidět, spousta informací se stále předává off-line. Internet je velmi důležitým doplňkem pro vyhledávání informací o zdravotním stavu, především pro mladé lidi s vyšším stupněm dosaženého vzdělání,“ uzavírá Susannah Foxová.

Ohodnoťte tento článek!