Využívat embryonální buňky v lékařství není morální, říká papež

Papež Jan Pavel II. v pondělí odsoudil léčebné postupy využívající kmenové buňky získané z embryonální tkáně jako „neslučitelné s morálkou“. Na setkání s vědci ve Vatikánu papež zdůraznil, že katolická církev rozhodně odsuzuje experimenty využívající embrya…

VATIKÁN –

Rozsah výzkumu technologií založených na buňkách „pochopitelně v posledních letech nabyl na významu s ohledem na naději, kterou dává v oblasti léčby chorob, jimiž trpí mnoho lidí,“ řekl papež na konferenci organizované Papežskou akademií

věd.

Agentura AP k tomu poznamenává, že papež sám trpí Parkinsonovu nemocí, tedy chorobou, jejíž léčení by mohlo využít poznatky získané v oblasti buněčného výzkumu. Jan Pavel II. k tomu ale zastává zamítavý názor, protože „kmenové buňky za účelem experimentování či léčby pocházejí z tkáně lidských embryí“.

Jak také řekl, raději podporuje výzkum využívající „tkáně“ dospělých osob či tkáně, která je při normálním vývoji embrya přebytečná“.

„Jakákoli léčba, která je zaměřena na záchranu lidských životů a která je přitom založena na lidském životě v jeho embryonálním stádiu, je logicky a morálně nepřípustná stejně jako jakákoli produkce lidských zárodků k přímému či nepřímému využití v pokusech či k případnému zničení,“ zdůraznil Jan Pavel II. v projevu k vědcům. Vatikánské učení považuje za začátek života již okamžik početí.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!