Vzájemné krevní transfúze jako nový prostředek dopingu?

Zpravodajové BBC Radio Live zjistili, že někteří sportovci používají čím dál častěji krevní transfúze od svých kolegů jako doping. Tento typ nelegální transfúze si všimli někteří lékaři na zimní olympiádě v Salt Lake City…

Zpravodajové z rozhlasové stanice BBC Radio Live zjistili, že někteří sportovci používají krevní transfúze od svých kolegů jako doping. Tento typ nelegální transfúze stále častěji používají sportovci jako prostředek zvýšení své výkonnosti.

Navzdory tomu, že taková informace zní velmi podivně, píše zpravodaj Matt McGrath, odborníci tuto informaci potvrzují.

„Většina sportovců, se kterými jsem se na zimní olympiádě v Salt Lake City setkal, měli vpichy po jehlách. Začalo mi to být podezřelé,“ říká předseda lékařského výboru Internetional Biathlon Union, Jim Carrabre. „Zaměřil jsem pozornost na velikost ranek po vpichu. Pokud by tyto vpichy vznikly po odběrech krve ke zjištění hladiny hemoglobinu, zůstaly by po nich podstatně menší stopy. Bylo mi tedy jasné, že sportovci dostávají ke zvýšení své výkonnosti transfúze.“

Transfúze jako doping už v 60. letech

Tento typ dopingu se začal užívat už v šedesátých let, kdy si sportovci nechali odebrat svou vlastní krev, která pak byla uskladněna a těsně před závodem pak byla sportovci injektována. Okysličená krev tak zvyšovala aerobní kapacitu organismu.

Tento způsob dopingu však s sebou přinášel řadu technických komplikací, především problém bezpečného uskladnění krve.

V současné době vyřešili sportovci tento problém tím, že nechají krev v žilách dárce až do té chvíle, než ji bude dotyčný závodník potřebovat.


„Není mi jasné, jakým způsobem se taková transfúze provádí. Aby bylo dosaženo zamýšleného efektu, bylo by třeba, aby dárce měl výrazně vyšší okysličení krve.“

Jaroslav Nekola, předseda Českého antidopingového výboru

„Tím odpadl také problém převážení krve za hranice, který vznikl především v důsledku zpřísněných kontrol po 11. září ,“ dodal Carrabre.

Nad logikou vzájemných krevních transfúzí mezi sportovci se však pozastavuje předseda Českého antidopingového výboru Jaroslav Nekola. „Není mi jasné, jakým způsob je taková se taková transfúze provádí. Aby bylo dosaženo zamýšleného efektu, bylo by třeba, aby dárce měl výrazně vyšší okysličení krve.Toho je možné dosáhnout třeba tím, že se dotyčný pohybuje ve vysohorských oblastech. Nedovedu si proto představit, jak podobné transfúze mezi sportovci probíhají v praxi,“ řekl proZdraví.Euro.cz J. Nekola.

ZDROJ:

Sport's new doping threat

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 6.5. 2003

Ohodnoťte tento článek!