WHO: Úmrtnost matek a dětí v rozvojových zemích je stále vysoká

Každý rok se na světě přinejmenším 3,3 milionu dětí narodí mrtvých, více než čtyři miliony jich zemřou do 28 dnů po svém narození a dalších 6,6 milionu se nedočká svých pátých narozenin. Každý rok zemře 568 tisíc žen v těhotenství, při porodu nebo po něm…

ŽENEVA –

Tento pochmurný obraz nastiňuje zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), která chce na toto téma upozornit v souvislosti se čtvrtečním Světovým

dnem zdraví.

WHO považuje toto téma za nanejvýš aktuální: na letošní rok stanovila téma „Zdravé matky a děti“ a také svou studii zveřejnila pod názvem „Važme si každé matky a dítěte“.

Zdravotnická organizace se chce postavit čelem k takzvaným rozvojovým cílům milénia, které byly zformulovány před pěti lety. Šéfové vlád tehdy mimo jiné slíbili, že do roku 2015 bude úmrtnost žen snížena o třetinu a úmrtnost dětí o dvě třetiny.

Nynější situace podle studie naznačuje, že tohoto cíle nebude dosaženo bez výrazného zvýšení investic do zdravotnictví v rozvojových zemích.

Studie na jedné straně konstatuje, že rostoucímu počtu zemí se v posledních letech daří zlepšovat péči o matky a děti.

Na druhé straně však dochází k závěru, že právě země, které jsou na tom s úmrtností a úrovní zdravotnictví nejhůře, dosáhly v devadesátých letech nejmenších pokroků a v některých se situace dokonce zhoršila.

Právě tyto země trpí humanitárními krizemi, obrovskou chudobou, epidemiemi AIDS, nedostupností zdravotnické péče a vzdalováním se od standardů vyspělých zemí.

Podle zprávy 90 procent úmrtí dětí do pěti let má šest příčin: špatné okolnosti porodu (předčasný porod, zadušení při porodu, infekce), respirační infekce, hlavně zápal plic, průjem, malárii, spalničky a AIDS.

Většině těchto úmrtí prý lze zabránit jednoduchými a účinnými zásahy, které zahrnují orální rehydratační terapii, léky proti malárii, vitamín A a další potravinové doplňky, podporu kojení, imunizaci a profesionální pomoc v těhotenství a při porodu.

WHO odhaduje, že z celkového počtů 136 milionů porodů v jednom roce ve světě, se pouze dvěma třetin žen v méně rozvinutých zemích a třetině žen v nejméně rozvinutých zemích dostává při porodu odborné pomoci. V případě komplikací může právě tato okolnost rozhodnout o životě či smrti.

Nejnovější dostupné údaje ukazují, že v 75 zemích, kde je situace matek a dětí nejproblematičtější, se do zdravotnictví ročně investuje 97 miliard dolarů. Podle zprávy WHO by bylo v průběhu příštích deseti let nutno tuto částku každý rok zvýšit o devět miliard dolarů, pokud by mělo být dosaženo „cílů milénia“.

Generální tajemník OSN Kofi Annan proto u příležitosti Světového dne zdraví v úterý vyzval vlády, mezinárodní organizace, občanskou společnost, soukromou ekonomickou sféru, rodiny i jednotlivé osoby, aby zmobilizovaly další zdroje pro

přežití a zdraví matek a dětí.

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky sestavil z pověření WHO zprávu o zdraví v zemi, jejíž výsledky byly zveřejněny loni v prosinci. Ve zprávě se konstatuje, že péči o matku a dítě je v Česku věnována velká pozornost, což dokumentuje velmi nízká úmrtnost kojenecká i mateřská.

Dostatečná péče v průběhu těhotenství byla konstatována u 84 procent žen. Všechny ženy, které byly zahrnuty do šetření, rodily v nemocnici nebo v porodnici a u jejich porodu byl alespoň jeden zdravotnický odborník (lékař, zdravotní sestra nebo porodní asistentka).

ČTK

Ohodnoťte tento článek!