WHO varuje před šířením tuberkulózy v Africe

Boj s tuberkulózou (TBC) dosáhl ve většině částí světa povzbuzujících úspěchů, v Africe se ale tato choroba šíří alarmujícím způsobem. Uvedla to v pátek Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své výroční zprávě věnované TBC…

LONDÝN/ŽENEVA/PRAHA –

V dokumentu, který byl uveřejněn u příležitosti Světového dne tuberkulózy, se udává, že v roce 2003 bylo ve světě zaznamenáno 8,8 milionu nových případů této nemoci, z toho u 670.000 osob, které byly infikovány virem HIV.

„Každý den ve světě umírá na tuberkulózu 5000 lidí,“ sdělil doktor Léopold Blanc, který je koordinátorem protituberkulózní skupiny WHO.

Zpráva pro rok 2005 analyzuje situaci kolem TBC na základě údajů z let 1990 až 2003. „Dobrá zpráva je, že od roku 1990 se ve světě počet případů TBC snížil o 20 procent,“ podotkl Blanc.

Světová zdravotnická organizace sdělila, že v roce 2003 počet nových případů výskytu tuberkulózy v pěti ze šesti sledovaných světových regionů stagnoval nebo klesal, avšak úhrnem se o jedno procento zvýšil.

V afrických zemích s vysokým výskytem nemoci AIDS se podle WHO počet případů TBC od roku 1990 ztrojnásobil.

Osoby, u nichž se rozvinula choroba AIDS, mají oslabený imunitní systém, a proto snadno onemocní tuberkulózou; ta je také pacientů s AIDS jednou z hlavních příčin úmrtí.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že na africkém kontinentu se počet případů tuberkulózy zvyšuje každý rok o tři až čtyři procenta.

„Z 1,7 milionu případů úmrtí na TBC v roce 2003 připadalo na

Afriku půl milionu,“ poznamenal Blanc. Léčba TBC stojí deset eur a Blanc považuje za „skandál“, že není přístupná každému.

Kromě Afriky hrozí pouze Evropě, že nesplní cíl, který stanovila OSN, významně snížit do roku 2015 počet případů výskytu tuberkulózy.

Problémem je hlavně situace v zemích bývalého Sovětského svazu. V těchto státech je ve srovnání se světem nejvíce původců TBC, kteří jsou rezistentní vůči mnoha lékům, a rovněž se v nich pouze pomalu a váhavě zavádějí léčebné postupy doporučované WHO.

Významné úspěchy při potírání tuberkulózy zaznamenala WHO v Číně a Indii, které rozšířily opatření proti této nemoci a urychlily zavádění standardních způsobů léčby.

V České republice se počet nemocných tuberkulózou trvale snižuje. Ústav zdravotnických informací a statistiky sdělil, že loni čeští lékaři podle předběžných údajů zaznamenali 1006 nově hlášených onemocnění, což je historické minimum.

V roce 2003 bylo v ČR zaznamenáno 1162 případů TBC.

Tuberkulóza je chronické infekční onemocnění. U člověka ji způsobuje hlavně bakterie Mycobacterium tuberculosis (Kochův bacil), která se přenáší kapénkami.

Projevem nemoci je kašel, horečka, pocení, ztráta chuti k jídlu nebo úbytek na váze.

Nemoc je většinou dobře léčitelná.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!