WHO vyzývá k opatřením proti antimikrobiální rezistenci

WHO

Za globální hrozbu s dopadem na veřejné zdraví označila dnes Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření bakterií, které jsou odolné vůči vůči mnoha antibiotikům běžně užívaným k léčbě (multirezistentní bakterie).

WHO tak reagovala na nedávné zprávy o zjištění rezistentní bakterie NDM-1 v některých západních zemích u lidí, kteří podstoupili plastické operace nebo chirurgický zákrok v Indii nebo Pákistánu.

WHO proto doporučuje zemím, aby se snažily omezit šíření multirezistentních typů a zasadily se o racionální užívání antibiotik s cílem snížit nárůst bakterií rezistentních vůči antibiotikům.

WHO vychází částečně z článku, který vyšel 11. září 2010 v časopise The Lancet a zveřejnil informace o novém genomu, jenž umožňuje některým typům bakterií získat vysokou odolnost vůči téměř všem antibiotikům. Multirezistentní bakterie jsou nové a budou se i nadále vyskytovat. Tento trend vyžaduje monitorování a další výzkum, abychom lépe pochopili rozsah a způsoby přenosu a následně definovali nejefektivnější měřítka pro kontrolu těchto infekcí, píše Lancet.

Minulý týden byl v Belgii zaznamenán první případ úmrtí po nákaze bakterií nazvanou NDM-1, na kterou nezabírají téměř žádná antibiotika. Dalších třicet nakažených je hlášeno z Velké Británie, tři z Austrálie. Všichni nakažení se podrobili lékařskému zákroku v Indii nebo Pákistánu. Nákaza se podle agenturních zpráv prý objevila již i v USA, Kanadě nebo i v Nizozemsku.

WHO zdůrazňuje, že je třeba věnovat problematice antimikrobiální rezistence velkou pozornost a činit náležitá opatření. Týká se to jak spotřebitelů, lékařů předepisujících léky, lékárníků, veterinářů, manažerů nemocnic a diagnostických laboratoří, pacientů a návštěvníků zdravotnických zařízení, ale i vlád jednotlivých států, farmaceutického průmyslu, odborné společnosti a mezinárodní agentury.

WHO doporučuje, aby vlády soustředily dozor a preventivní opatření na čtyři hlavní oblasti: na dozor nad antimikrobiální rezistencí; na racionální užívání antibiotik, včetně vzdělávání zdravotníků a veřejnosti ohledně správného užívání antibiotik; na zavedení legislativy zakazující prodej antibiotik bez předpisu a na přísná dodržování měřítek prevence a dozoru nad infekcemi, včetně mytí rukou.

WHO bude i nadále koordinovat mezinárodní úsilí boje proti antimikrobiální rezistenci. Antimikrobiální rezistence bude tématem Světového dne zdraví 2011.

Podle českých odborníků je hrozba objevení bakterie, na kterou nezabírají antibiotika, reálná již více let. Multirezistentní bakterie se našly i dříve a byl také potvrzen přenos mezi státy. Bakterie NDM-1 je nová, ale různé panrezistentní kmeny byly už dříve třeba v Řecku, odkud se dostaly dál do Evropy. To, že antibiotika přestávají zabírat, souvisí s jejich zbytečným užíváním.

Podle šetření Eurobarometru z letošního dubna je si vědomo nesprávného užívání a zneužívání antibiotik až 40 procent Evropanů. Programy jednotlivých zemí se zaměřují na osvětu obyvatel, aby při virových infekcích nepožadovali antibiotika.

Ohodnoťte tento článek!