WHO: Znečištěné životní prostředí zabíjí ročně tři miliony dětí

Více než tři miliony dětí ve věku do pěti let, což je deset procent světové populace, zemřou každoročně ve světě na nemoci související se znečištěním ovzduší a vody. Děti v poměru ke své tělesné váze absorbují více škodlivých látek a mají také méně síly se bránit…

BUDAPEŠŤ –

Čtyřicet procent nemocí způsobených špatným životním proto postihuje děti v nejútlejším věku. Konstatovali to účastníci evropské konference o zdraví a životním prostředí, kterou nedávno v Budapešti uspořádala Světová zdravotnická organizace (WHO).

Rizikové faktory životního prostředí se často spojují a jejich účinek se znásobuje nepříznivými sociálními a ekonomickými podmínkami, hlavně konflikty, chudobou a podvýživou.

Na špatné prostředí nemohou doplácet děti, říká šéf WHO

„Nejvíce doplácejí na znečištěné životní prostředí děti. Je z každého hlediska nepřijatelné, aby nejzranitelnější členové naší společnosti dopláceli na nedostatky v ochraně zdraví před riziky životního prostředí,“ řekl na konferenci generální ředitel WHO Lee Jong-wook.

Jedním z ambiciózních cílů mezinárodního společenství proto je podle jeho slov snížit do roku 2015 úmrtnost dětí do věku pěti let o dvě třetiny.

Znečištěná voda způsobuje průjmy, kterým každým rokem padne za oběť 1,8 milionu lidí, z čehož 1,6 milionu jsou děti do pěti let. Špinavá voda pomáhá šířit také další nemoci, jako je cholera, úplavice, tyfus, střevní onemocnění a choroby způsobené červy.

DÁLE ČTĚTE:
Každým rokem umírá téměřjeden milion dětí na nemocizpůsobené znečištěnímovzduší uvnitř jejich domů.Polovina dětí na světě je doma
vystavena kouři z tabákunebo dalším exhalacím.

Alarmující podle účastníků konference je, že přes 85 procent odpadní vody v zemích Latinské Ameriky a Karibiku a 65 procent veškeré odpadní vody v Asii je vypouštěno bez čištění do řek, jezer a moří.

Jen do řeky Gangy je každou minutu vypuštěno 1,1 milionu litrů surového odpadu, což představuje, že jeden gram výkalů ve znečištěné vodě může obsahovat 19 milionů virů, jeden milion bakterií, 1000 parazitů a stovky vajíček červů.

Každým rokem umírá téměř jeden milion dětí na nemoci způsobené znečištěním ovzduší uvnitř jejich domů. Polovina dětí na světě je doma vystavena kouři z tabáku nebo dalším exhalacím.

V 75 procentech domácností v Asii a Africe se totiž topí pevnými palivy, jako je dřevo, uhlí, hnůj nebo odpad ze sklizně, čímž vzniká černý kouř, který při vdechování může vyvolat nebo zhoršit zánět plic nebo jiné nemoci dýchacího systému.

Atlas dětských nemocí

WHO představila na konferenci v Budapešti první atlas dětských nemocí souvisejících se životním prostředí.

V knize jsou shrnuty údaje o dopadu životního prostředí na zdraví dětí, o rizicích, kterým jsou vystaveny, i o důvodech, proč umírají. WHO také oznámila, že uvádí do provozu svou první internetovou globální knihovnu o zdraví dětí a vlivu životního prostředí na něj.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!