Z cyklistů se stávají nemocní astmatici?

…Plicní astma se v normální lidské populaci vyskytuje ve frekvenci 23%. To, že více než 60% špičkových profesionálních cyklistů (tedy 20x více než mezi „normálními“ lidmi!) užívá léky proti astmatu, byť na lékařský předpis, může být vykládáno dvěma způsoby: buď je výskyt astmatu výbornou dispozicí k profesionální cyklistice, anebo se oněch několik decilitrů vzduchu, které se do těla dostanou navíc při roztažených průduškách…

Francie si oddechla. Letošní Tour de France před dvěmi týdny skončila a k velké úlevě široké sportovní veřejnosti a jistě i šéfů cyklistických stájí, se tentokrát obešla bez výrazných dopingových skandálů.

Ředitel tohoto nejproslulejšího a nejnáročnějšího závodu světa Jean Marie Leblanc je známý jako velký bojovník za očištění dobrého jména cyklistiky. Ta dostala nálepku sportu, kde je užívání nedovolených podpůrných prostředků bráno diváky málem za nutné zlo, které jezdcům umožňuje zdolávat stále těžší a divácky atraktivnější etapy.

Nutno přiznat, že v letošním roce Leblanc nezůstal pouze u obligátních prohlášení o odhodlání francouzských úřadů bojovat všemi prostředky za „čistou“ Tour, ale dokonce na závod nepozval italskou stáj Saeco s vynikajícím sprinterem Mariem Cippolinim a především stáj Mercatone Uno excelentního vrchaře Marca Pantaniho, jehož souboj s Lance Armstrongem mohl být dalším z lákadel letošního ročníku. S ohledem na loňské Pantaniho problémy s překročením povolené hranice hematokritu (množství červených krvinek) a prokázanou spolupráci italských jezdců s lékařem Michele Ferrarim, zapleteným do řady dopingových skandálů, se ředitel Tour de France rozhodl neriskovat případné problémy a dal šanci méně známým francouzským stájím složeným většinou z mladých nadějí. Ty se odvděčily sympatickými výkony.

Na letošní ročník budou všichni vzpomínat jako na impozantní představení devětadvacetiletého Lance Armstronga, který se svým třetím vítězstvím v řadě postavil mezi největší legendy tohoto závodu. Fakt, že všech svých vítězství dosáhl poté, co úspěšně překonal rakovinu varlat zjištěnou ve velmi pozdním stádiu, ještě podtrhuje výjimečnost jeho úspěchů.

Dá se tedy říct, že je vše v pořádku a světová cyklistika je na dobré cestě za svým očištěním?

„Uvidíme, je třeba ještě počkat na výsledky testů umožňujících detekci zvýšených hladin erytropoetinu (EPO), hormonu, jenž podporuje tvorbu červených krvinek,“

tak zní odpovědi zainteresovaných činovníků francouzské cyklistické asociace. Doposud zveřejněné negativní výsledky několika desítek testů na ostatní nepovolené látky ovšem již nyní dokazují letitou pravdu, o tom, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Velká většina testovaných závodníků (na Tour se hovořilo až o 65% !!!) má totiž v organismu stopy léků nazývaných beta2sympatomimetika. Tyto látky jsou lékem první volby při léčbě plicního astmatu. Plicní astma je choroba, která se vyznačuje zvýšenou dráždivostí průdušek na různé podněty. Nejčastější je takzvané alergické astma, které je vyvoláno faktory přítomnými v ovzduší (pyly, plísně, roztoči). Při styku těchto látek s dýchacími cestami dojde k zánětlivé reakci, přechodnému stažení průdušek, postiženému člověku se hůře dýchá, má dráždivý kašel.

Inhalace (vdechování) beta2sympatomimetik pomáhá překonat akutní astmatický záchvat tím, že vede k opětovnému rozšíření průdušek (bronchodilatace). Kromě prokázaného bronchodilatačního účinku mají tyto látky při podání ve formě prášků, či injekce také vlastnosti podobné podání anabolických steroidů. Tento efekt vedl k jejich umístění na listinu zakázaných prostředků a užití těchto léků je tolerováno pouze při inhalačním podání a při lékařském dobrozdání, že závodník trpí plicním astmatem a podání těchto látek je nezbytné pro jeho zdravotní stav.

Nález těchto substancí v tělech jezdců při letošní Tour nemohl být ani v jednom případě hodnocen jako nepovolený, protože všichni závodníci doložili požadovaná lékařská vysvědčení potvrzující závažnost jejich zdravotního stavu. Přesto, že vše je tedy zdánlivě v naprostém pořádku vtírá se všetečná otázka: Plicní astma se v normální lidské populaci vyskytuje ve frekvenci 23%. To, že více než 60% špičkových profesionálních cyklistů (tedy 20x více než mezi „normálními“ lidmi!) užívá léky proti astmatu, byť na lékařský předpis, může být vykládáno dvěma způsoby: buď je výskyt astmatu výbornou dispozicí k profesionální cyklistice, anebo se oněch několik decilitrů vzduchu, které se do těla dostanou navíc při roztažených průduškách, náramně hodí při zdolávání vysokohorských průsmyků a náročných stoupání.

Ať je skutečnost jakákoli, tento příklad pouze znovu dotvrzuje obtížnost stanovení jasných hranic mezi odůvodněnou lékařskou péčí a nedovolenou podporou zaštítěnou doktorským razítkem. Stanovení jasných hranic je nesmírně obtížným úkolem, který stojí před odborníky z různých odvětví lékařských věd a je nezbytné pro navrácení důvěry diváka v tento nádherný a nesmírně náročný sport.

Českobudějovické listy, 18.8.2001

Ohodnoťte tento článek!