Zaměstnavatelé v USA jsou stále neúprosnější vůči kuřákům

Kuřáci se v USA ocitají pod stále silnějším tlakem. Ve většině států je už delší dobu kouření zakázáno ve všech veřejných zařízeních. Nyní však stále více podniků svým zaměstnancům zakazuje kouřit nejen na pracovišti, nýbrž i ve volném čase…

WASHINGTON – Kdo přesto sáhne po cigaretě, může dokonce ztratit zaměstnání. Píše o tom agentura DPA.

V poslední době roste počet firem, které zaměstnávají jen nekuřáky. Kdo by chtěl podvádět, má pouze malou naději na úspěch.

Rentgeny plic

Podnikoví šéfové mají k dispozici dechové testy, které jsou podobné zkouškám na alkohol v silniční dopravě, nebo se zjišťuje, zda pracovník kouří, ze vzorku moči.

Na jednom policejním oddělení ve státu Florida se uchazeči o místo podrobují dokonce snímkování plic.

Obhájci občanských práv bijí na poplach. Zaměstnavatelé nicméně zaštiťují svou rozhodnost rostoucími náklady na nemocenské pojištění pro zaměstnance. Tvrdí, že exploze výdajů jde na vrub právě těch chorob, které souvisejí s kouřením.

Menší produktivita

Jsou rovněž přesvědčeni o tom, že kuřáci jsou méně produktivní než nekuřáci. Údajně jsou též více nemocní a mají větší sklony k nezdravému způsobu života.

Nelze se smiřovat s rostoucími výdaji na nemocenské pojištění, řekl Howard Weyers, šéf michiganské firmy Weyco Inc., která podniká na poli zdravotnických služeb. Tato společnost se nedávno dostala na titulní stránky novin, protože propustila pět zaměstnanců, kteří se odmítli podrobit testu na nikotin.

DÁLE ČTĚTE:
Kouření zdravotníků na pracovišti: názory pro a proti
Kouření sester může způsobit problémy na pracovišti

Firma se před dvěma roky rozhodla, že nově nezaměstná žádné kuřáky. Dosavadním pracovníkům dala 15 měsíců na to, aby se zlozvykem skoncovali, a nabídla jim bezplatnou skupinovou terapii či léčbu akupunkturou. Poté, co lhůta uplynula, začala firma provádět testy.

„Nikomu nepředepisujeme, aby nekouřil… Kdo však kouří, nemůže u nás pracovat,“ prohlásil finanční šéf Gary Climes.

Podobně si počíná dopravní společnost Union Pacific, která má ústředí ve státu Nebraska. Všem svým filiálkám nadřídila, že nesmějí přijímat žádné další kuřáky.

Také tato firma označila za hlavní důvod rostoucí náklady zaměstnavatelů na nemocenské pojištění.

Ze studie amerického střediska pro prevenci nemocí vyplývá, že výrobní ztráty kvůli kouření činí v podnicích ve Spojených státech 82 miliard dolarů ročně.

Podle jiné studie nabízí třetina amerických zaměstnavatelů programy, jejichž účelem je, aby zaměstnanci v práci nekouřili, pět procent dává při přijímání do práce přednost nekuřákům a jedno procento vůbec netrpí žádné kuřáky. Tendence netrpět kuřáky je však v poslední době na vzestupu.

Kritici prohlašují, že nebylo nezvratně prokázáno, že náklady zaměstnavatelů na kuřáky jsou větší než na nekuřáky. Zejména ale upozorňují na nepřiměřené zasahování do osobního života zaměstnanců.

Sdružení obhájců občanských práv American Civil Liberties Union uvádí, že není snadné jít cestou soudních sporů.

Aby to bylo možné, musela by mít většina států zakotven nejen zákaz diskriminace na základě rasy, pohlaví a náboženství, ale též na základě životního stylu. Takovouto ochranu však podle sdružení zaručuje jen několik z nich.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!