Ze španělského zákona o liberalizaci potratů vypuštěn sporný bod

španělsko

Jeden z nejspornějších bodů návrhu nového zákona o liberalizaci interrupcí ve Španělsku byl vypuštěn. Jde o ustanovení umožňující potraty nezletilým dívkám od 16 let bez informování rodičů. Sdělily to dnes španělské parlamentní zdroje.

Návrh zákona o liberalizaci interrupcí, který schválila španělská socialistická vláda 26. září, vyvolává odpor katolických kruhů v zemi, ale výhrady k němu měli dokonce i členové vládních socialistů, a to právě kvůli výše zmíněnému paragrafu.

Výbor španělského Kongresu (horní komora parlamentu) dnes schválil novou verzi zákona, v níž je tento sporný bod zrušen a která umožňuje lékařům umělé přerušení těhotenství z důvodu svědomí odmítnout. Tato verze odpovídá požadavku baskických poslanců z Baskické národní strany (PNV), kteří nyní oznámili, že zákon podpoří.

Nová verze ovšem také stanoví, že se dívky od 16 let mohou vyhnout povinnosti informovat o interrupci rodiče, pokud by jim hrozilo v rodině násilí, nátlak či špatné zacházení.
Proti návrhu zákona se však nadále staví opoziční pravicová Lidová strana (PP) a katalánští nacionalisté (CiU, pravý střed).

Norma umožní ženám žijícím ve Španělsku svobodně podstoupit umělé přerušení těhotenství do 14 týdnů od početí. Ve výjimečných situacích by byl potrat umožněn do 22. týdne těhotenství, a to v případě ohrožení života nebo zdraví matky či v případě závažné deformace plodu. Bez omezení by byla interrupce možná v případě mimořádně těžké a nevyléčitelné choroby plodu, a to na základě posudku lékařské komise.

Nyní je ve Španělsku potrat možný jen v případě znásilnění či deformace plodu. Bez časového omezení je však interrupce možná v případě ohrožení fyzického či psychického zdraví matky. Tento argument je v zemi rozsáhle využíván a byly případy, kdy lékaři provedli potrat i ve vysokém stupni těhotenství.

Ohodnoťte tento článek!