Ženy a kouření v SRN: přibývá rakoviny plic

Protože vyhlídky na přežití jsou u rakoviny plic nepatrné, odpovídají případy onemocnění počtu případů úmrtí: v roce 1998 zemřelo na toto, především s kouřením související onemocnění, cca 9000 žen…

Loňský evropský týden boje proti rakovině (8. až 14. října 2001) byl pro všechny státy EU ve znamení mota „Ženy a kouření“ a stal se součástí programu EU „Evropa proti rakovině“. Podle průzkumů je u mužů rakovina plic na prvním místě žebříčku, bohužel ženy je stále rychlejším tempem dohánějí. Jedním z nejlepších prostředků proti rakovině je především prevence.

Zatímco v roce 1990 Institut Roberta Kocha vykázal v SRN u žen méně jak 7000 případů s rakovinou plic, bylo jich v roce 1998 již téměř 9000. Střední roční přírůstek se tak pohybuje kolem 3,5 procenta a ve věkové skupině 45 až 60letých žen se 6,3 procenty je obzvláště vysoký.

Protože vyhlídky na přežití jsou u rakoviny plic nepatrné, odpovídají případy onemocnění počtu případů úmrtí: v roce 1998 zemřelo na toto, především s kouřením související onemocnění, cca 9000 žen. Rakovina plic u žen se tak nachází na třetím místě za rakovinou prsu a rakovinou střev.

Zdravotnickým průzkumem Institutu Roberta Kocha v letech 1990/92 a 1998 ve východním Německu ve věkové skupině 30 až 40letých obyvatel byl zjištěn vzestup kuřaček z 33,7 na 43,8 procenta a ve věkové skupině 40 až 50letých byl vzestup téměř dvojnásobný:ze 14,3 procenta na 27 procent.

Podle reprezentativního průzkumu Spolkového ministerstva zdravotnictví provedeného v období 2000/2001 v západním i východním Německu u obyvatelstva ve věku mezi 18. až 50. rokem věku je podíl kouřících žen téměř 30 procentní. „Zjištěné údaje jsou dokladem zvýšené potřeby posílení prevence“, prohlásil prof. Dr. Reinhard Kurt, president Institutu Roberta Kocha. Spolková centrála pro zdravotní osvětu a Německá protidrogová centrála se proto dohodli na speciálních projektech zaměřených na ženy kuřačky.

Podle Ärzteblatt 41/2001 přeložil pro Zdraví.Euro.cz MUDr. Miloš Němec.

Ohodnoťte tento článek!