Život za 0,025 $

Přibližně jedna koruna česká, přesně 0,025 amerického dolaru, je mezinárodní cena jednoho kusu kondomu. Užití kvalitního a vyzkoušeného kondomu poučenými lidmi účinně omezuje přenos viru HIV, příčiny AIDS… UNFPA je agentura OSN odpovídající za obstarání dostatečného množství kondomů pro ohrožené země. Informace získané od pracovníků této agentury říkají, že počet kondomů obstaraných dárci pro Afriku byl v roce 1995 600 miliónů kusů…

Přibližně jedna koruna česká, přesně 0,025 amerického dolaru, je mezinárodní cena jednoho kusu kondomu. Užití kvalitního a vyzkoušeného kondomu poučenými lidmi účinně omezuje přenos viru HIV, příčiny AIDS. Přenos viru a následné onemocnění znamená zatím vždy smrt. Nejmodernější, velmi drahé léky ji dovedou jen odsunout v čase. Přitom jde o smrt jen málokdy jednoho člověka. Jsou známi nositelé viru, kteří úmyslně infikovali desítky dalších lidí. Je jen slabou útěchou, že přenos viru HIV je při jednom náhodném tzv. normálním sexuálním kontaktu poměrně vzácný. „S touhle zbraní dobudeme svět,“ nechal se slyšet jeden z těchto sériových a zároveň hromadných vrahů. Často umírají děti infikované ještě před narozením. Nejpostiženější je subsaharská Afrika – virus HIV tam infikoval 24,5 miliónu lidí. V sedmi těchto zemích je infikována více než pětina dospělých lidí mezi 15 a 49 lety. Kdo neviděl stonat a umírat lidi s AIDS, neumí si představit, o čem je řeč.

Zkušenosti z Thajska dokázaly, že užití kondomů proškolenou populací šíření HIV/AIDS omezuje velmi účinně. Takže by, jak praví zdravý rozum a trocha lidského srdce, které se snaží chránit lidi před smrtí, neměl být velký problém získat peníze a lidi, proškolit populaci nejohroženějších zemí a omezit tím šíření AIDS, o němž je známo, že nerespektuje vůbec žádné hranice. Ani ty církevní, neboť AIDS byl zjištěn jak mezi buddhistickými mnichy, tak mezi katolickými kněžími v USA – v této lidské skupině je úmrtí na AIDS dle nedávného průzkumu listu Kansas City Star čtyřikrát vyšší než v ostatní americké populaci a postihlo i biskupa E. J. Moora z newyorské arcidiecéze, jenž zemřel roku 1995.

UNFPA je agentura OSN odpovídající za obstarání dostatečného množství kondomů pro ohrožené země. Informace získané od pracovníků této agentury říkají, že počet kondomů obstaraných dárci pro Afriku byl v roce 1995 600 miliónů kusů. V roce 1998 klesl na 340 miliónů, v roce 1999 opět stoupl na 500 miliónů kusů. Samotné africké země si v roce 1999 koupily dalších 210 miliónů kusů. Z toho plyne, že v subsaharské Africe připadlo v roce 1999 na jednoho muže ve věku 15 – 59 let 4,6 kondomu. V šesti zemích, kde je výskyt AIDS nejvyšší (Botswana, Jihoafrická republika, Zimbabwe, Togo, Kongo a Keňa), připadlo na uvedenou mužskou věkovou skupinu v roce 1999 17 kondomů. Přepočítá-li se tento skrovný roční počet prostředků chránících před smrtí na zbytek subsaharské Afriky, chybí 1,9 miliardy kondomů – možná o něco méně, uváží-li se komerční sektor a vládní podpora. Uvážíme-li však, že denní příjem mnoha lidí v těchto chudých zemích je menší než 1 americký dolar, nebude odhad daleko od skutečnosti. Možná, že ji spíše podceňuje.

V Keni žije 30 miliónů lidí, virus HIV infikoval už 2 milióny. V případě, že se nenajde účinné a dostupné léčení, čemuž nic nenasvědčuje, tito lidé zemřou. Ale předtím infikují další lidi. Včetně nenarozených dětí. Na AIDS v této zemi podle odhadu místního ministerstva zdravotnictví umírá denně asi 700 lidí. Keňská vláda v této kritické situaci oznámila, že doveze 300 miliónů kondomů.

Proti tomu v naprosté svornosti vystoupili křesťanští a muslimští náboženští vůdci prodchnuti starostí o mravní život mladých lidí. Tvrdí, že kondomy povedou k předčasným sexuálním zkušenostem a k cizoložství. Společně s nimi do síně nesmrtelných vzápětí vstoupil keňský prezident Daniel Arap Moi. Pronesl k národu řeč, v níž sdělil, „že se stydí, když utrácí milióny keňských šilinků za dovoz takových věcí“. Požádal svůj národ, aby se vyhnul sexu, „i když třeba jen na dva roky“.

Jestliže mezinárodní cena 1 ks kondomu činí 0,025 USD, pak by byla roční cena „chybějících“ kondomů pro subsaharskou Afriku téměř jen symbolická. Dražší by samozřejmě byla jejich doprava a proškolování populace. Efektivní metody, jak kondomy dostat i do odlehlých vesnic a jak lidem, kteří velmi často neumějí číst ani psát, vysvětlit, k čemu jsou dobré a proč je mají užívat, jsou známy.

Nejlevnější a neúčinnější léčení je prevence. Černá smrt, dýmějový mor, zabila v polovině čtrnáctého století asi čtvrtinu, možná třetinu obyvatel Evropy a změnila dějiny. Vzpomínka na ni přetrvává. O prevenci bylo tehdy jen slabé ponětí. AIDS se od moru liší pomalejším průběhem, podstatně větším počtem obětí i tím, že zabije 100 % lidí, u nichž propukl. Mor část infikovaných lidí přežila i bez léčení. Infekci HIV může zabránit prostředek za jednu korunu českou. Existují však vlivné organizace a jedinci účinně zabraňující tomu, aby se dostal lidem, kteří jsou většinou analfabetičtí a důvěřují tomu, co jim tyto autoritativní instituce a jedinci vykládají ohánějíce se morálkou. Kdyby virus HIV myslel a cítil, musel by jim být vděčný.

František Koukolík (autor je lékař a popularizátor vědy), Hospodářské noviny, 10.8.2001

Ohodnoťte tento článek!