Dobrý management krizových stavů

MUDr. Jiří Chvojka ze Záchranné služby předvádí jak správně provádět masáž srdce

V tréninkovém centru B. Braun Dialog na pražské Bulovce proběhl 19. června v pořadí 101. kurz Aesculap Akademie zaměřený na prevenci a řešení kolapsů u vytrvalostních sportovců.  Zúčastnily se jej tři desítky trenérů, sportovců a organizátorů sportovních akcí, kteří se tak měli možnost seznámit s nejmoderněji vybaveným výukovým centrem simulační medicíny v Česku. 

Osmihodinový kurz probíhal formou přednášek, diskusí a praktických nácviků kolapsových situací, které mohou vést i k vážnějším stavům jako je srdeční zástava nebo tepelné trauma z přehřátí. Náhlá srdeční smrt postihuje přibližně 1 z 50 000-100 000 mladých atletů ročně, u starších je poměr 1: 7000 ročně. Podle prof. Martina Matějoviče, přednosty I. interní kliniky LF a FN Plzeň mohou kolapsy vyústit v nezvratnou tragédii, pokud nejsou včas rozpoznány a řešeny. Nejrizikovější skupinou jsou „hobíci“, amatérští atleti mezi 39‒45 lety, kteří mají na závodech typu maraton nebo dlouhý triatlon největší zastoupení a kteří nechodí na preventivní prohlídky a varovné signály svého těla přehlížejí. Kurz Aesculap Academie byl však především zaměřen na pořadatele, jejichž úkolem je koordinace rychlé a účinné pomoci.

Nácvik reálných situací

Kurz proběhl v simulačním centru pavilon B. Braun Dialog na Bulovce, kde mají účastníci k dispozici reálnou JIP s lůžkem s celotělovým trenažérem. „Pomocí figuríny simulujeme prakticky všechny krizové stavy v intenzivní péči,“ říká primář ARO FN Královské Vinohrady a lektor simulačních kurzů Michael Stern, který připomněl, že simulační medicína vznikla z přirozené potřeby neustále zvyšovat bezpečí pacientů a kvality zdravotní péče. Což je možné jen v případě, pokud je zdravotnický personál řádně vytrénován. Ideální pole k sebezdokonalování nabízí simulační laboratoř, kde si zdravotníci v bezpečném prostředí mohou opakovaně nacvičovat reálné situace. Kurzy v simulačních laboratořích vhodně propojují teoretické a praktické dovednosti, nacvičují komunikaci v krizových situacích a týmovou spolupráci.

Dr. Stern doplnil údaje ze Spojených států, kde za třetí nejčastější příčinou úmrtí pacientů stojí preventabilní chyba zdravotníků. V Česku údaje chybějí, ale lze očekávat podobné výstupy. Simulační kurzy by měly být proto povinnou součástí postgraduální, ale i pregraduální výuky. Na tu bude zaměřen simulační projekt LF Masarykovy univerzity, který představil jeho odborný garant, přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace (KDAR) LF MU a FN Brno doc. Petr Štourač. Projekt má být dokončen v roce 2020 a bude jedním z největších na světě se třemi patry plně vybavenými jako nemocnice. Doc. Štourač věří, že se postupně podaří prolomit přístup k výuce, který stále klade důraz spíše na teoretické znalosti.

Tréninkovým centrem B. Braun Dialog prošlo od roku 2014 1500 lidí. „Kromě JIP je klíčovým místem tzv. debrífingová místnost, kde se rozebírají simulace pomocí audiovizuálních záběrů ze tří kamer. Zdravotníci sami sebe vidí v akci, mnohem lépe si do podvědomí fixují správné a uvědomují špatné postupy, uzavírá za Aesculap Akademii MUDr. František Vojík, který stál u zrodu centra simulační medicíny v pavilonu B. Braun Dialog.

Ohodnoťte tento článek!