Euro TV: Lze stárnout dobře?

Iva Holmerová.

Populace naší planety stárne, a česká populace není výjimkou – patří celosvětově k těm nejrychleji stárnoucím. Významně se sice prodloužila  naděje dožití, až k 80 letům, ale doba zdraví a plné soběstačnosti je mnohdy mnohem kratší. S touto skutečností se musí vyrovnat nejenom zdravotní a sociální systémy, ale musí k ní aktivně přistoupit celá společnost a každý z nás.

Každý by si měl uvědomit, že má zodpovědnost za vlastní zdraví a stáří a že případné deficity zaviněné nezdravým životním stylem se ve stáří dohánějí již těžko.

Docentka Iva Holmerová, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti,  a Mgr. Kateřina Macháčová  z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se v novém rozhovoru shodují, že stáří přináší  problémy, ať již v oblasti ztíženého pohybu, či úbytku kognitivních funkcí a smyslů, ale že je třeba k nim přistupovat aktivně a včas je kompenzovat. Komentují i nevhodné nálepkování a diskriminaci starších lidí, na které ale podle docentky Ivy Holmerové mají svůj podíl například některé seniorské organizace. Je třeba překonat ageismus v každém z nás a mít se rád.

Hosté

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.,
předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,
ředitelka Gerontologického centra

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.,
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče,
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Euro TV: Lze stárnout dobře?
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů