Europoslanci chtějí otevřenější testování bezpečnosti potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) by měl podle poslanců Evropského parlamentu transparentněji zveřejňovat informace o posuzování rizik týkajících se používání pesticidů či produkce geneticky modifikovaných potravin. EP dnes schválil návrh na zavedení otevřenějších postupů EFSA, s nímž Evropská komise přišla v návaznosti na širokou veřejnou kritiku používání herbicidu glyfosát.

Podle návrhu schváleného poměrem hlasů 427 ku 172 bude potravinový úřad muset veřejnosti zpřístupnit závěry vědeckých výzkumů prověřujících nezávadnost či škodlivost postupů spojených s produkcí potravin. Lidé by měli mít k těmto údajům přístup ještě před tím, než bude geneticky modifikovaná potravina či výrobek proti škůdcům uveden na trh.

Poslanci rovněž souhlasili se vznikem centrálního registru studií spojených se zdravotními riziky potravin, do nichž budou muset subjekty usilující o povolení konkrétního výrobku vkládat i studie s negativním vyzněním. Pokud bude mít EFSA pochybnosti o tom, zda jsou provedené výzkumy dostatečné, bude moci požádat o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku prostřednictvím dalších studií.

Návrh rovněž zavádí přísnější audity vědeckých laboratoří včetně těch, které se nacházejí mimo unijní země.

EP bude nyní jednat o dalším osudu návrhu s členskými státy, teprve poté bude možné jeho konečné schválení.

„Pokud přijaté návrhy projdou dalším jednáním s Radou v trialozích, pak výrazně posílí odolnost evropského systému povolování látek, GMO a produktů v potravním řetězci proti falšování studií, zkreslování výsledků a ovlivňování zvenčí,“ řekl socialistický europoslanec a místopředseda parlamentního výboru pro životní prostředí a bezpečnost potravin Pavel Poc, který za svou frakci vykonával u návrhu funkci stínového zpravodaje.

Návrh komise, s nímž část europoslanců nesouhlasila kvůli údajným zásahům do vlastnických práv vědeckých institucí provádějících jednotlivé studie, je reakcí na kritiku loňského prodloužení licence k používání herbicidu glyfosát o pět let. EK kontroverzní rozhodnutí před rokem zdůvodnila tím, že studie neprokázaly spojitost glyfosátu s rakovinou, které se na základě jiných výzkumů obávali odpůrci tohoto přípravku. České ministerstvo zemědělství v září rozhodlo, že od ledna zakáže plošné využívání glyfosátu.

Někteří poslanci včetně lidovecké zpravodajky návrhu Renate Sommerové však se schválenou podobou textu nesouhlasili a požadovali mimo jiné širší seznam informací, které by mohly laboratoře o výzkumech utajovat.

„Pokud nebudeme v této oblasti respektovat vlastnická práva, umožníme krádež výzkumných materiálů třetími stranami,“ zdůvodnila svůj nesouhlas s návrhem lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová, podle níž nemůže být „transparentnost na úkor vlastnických práv výzkumných institucí“.

Ohodnoťte tento článek!