Eurostat: V 2017 bylo zdraví 96 pct. dětí v EU dobré či výborné

V Evropské unii jsou zdravé děti, plyne z dat statistického úřadu Eurostat. V roce 2017 bylo zdraví skoro 96 procent z nich dobré nebo velmi dobré. Mezi různými věkovými skupinami dětí jsou přitom v tomto ohledu jen malé rozdíly. Česká republika se drží přímo evropského průměru, dětí s dobrým či velmi dobrým zdravotním stavem v ní v roce 2017 bylo právě 96 procent.

S omezeními, která by způsobila jejich zdravotní potíže, se tak před dvěma lety v unii potýkalo méně než pět procent dětí. Významná omezení způsobená problematickým zdravotním stavem se dotýkala života 1,2 procenta evropských dětí. V této statistice roste podíl s věkem. Omezení se dotýkala 2,2 procenta a vážná omezení 0,6 procenta dětí do pěti let, 4,1 procenta a 1,2 procenta dětí mezi pěti a devíti a 4,4 procenta a 1,6 procenta mezi deseti a patnácti lety.

Pro Česko Eurostat k roku 2017 uvádí dobrý či velmi dobrý zdravotní stav u 96 procent dětí, průměrný u 3,1 procenta a špatný či velmi špatný u 0,9 procenta dětí. Omezení kvůli zdraví se v ČR dotýkají 4,6 procenta dětí do pěti let mírně a 0,9 procenta vážně. Ve věkové skupině mezi pěti a devíti lety jsou střední omezení u 5,6 procenta a u 0,9 procenta vážná. Pro děti od 10 do 15 let uvádí statistika v Česku mírná omezení u 6,1 procenta a vážná u 1,6 procenta dětí.

Ohodnoťte tento článek!