Fakulta zdravotnických studií ZČU má čtyři stěžejní akreditace

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) získala od Národního akreditačního úřadu akreditaci čtyř stěžejních bakalářských studijních programů na maximální možnou dobu deseti let. Splnila podmínky nového systému akreditací podle novely vysokoškolského zákona z roku 2016. Podle ní musí vysoké školy reakreditovat dosavadní studijní obory, řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

„Fakulta získala akreditaci pro program Všeobecné ošetřovatelství, který jak v prezenční, tak kombinované formě studia připravuje studenty pro profesi všeobecné sestry,“ uvedla. Pro akademický rok 2019/20 do něj plánuje přijmout zhruba 90 uchazečů. Dalším studijním programem je Porodní asistence, kam má nastoupit do prvního ročníku 30 studentů. Akreditaci má i profesní studijní program Fyzioterapie, kam fakulta přijme 40 uchazečů. Zatím posledním nově akreditovaným profesním programem je Ergoterapie, jehož absolventi najdou uplatnění v sociálních službách, v zařízeních pro lidi s duševním onemocněním, v domácí a komunitní péči i v programech předpracovní a pracovní rehabilitace. Pro příští akademický rok by ke studiu mělo nastoupit 30 uchazečů.

„Nové akreditace by měly být postupně uděleny i dalším studijním oborům, které má fakulta v nabídce. Ve dvou případech jsou žádosti podány a čekají na vyjádření Rady Národního akreditačního úřadu, další tři fakulta pro akreditaci připravuje,“ řekla mluvčí.

Žádosti o akreditace průběžně podávají také další fakulty ZČU. V létě například získala nové akreditace Fakulta aplikovaných věd ZČU. „Původně měla části oborů českých vysokých škol končit akreditace už letos v srpnu. Protože však proces schvalování nových akreditací probíhá pomaleji, než se předpokládalo, byl schválen poslanecký návrh, který nynější akreditace prodloužil o pět let,“ dodala mluvčí.

Ohodnoťte tento článek!