Hradecká lékařská fakulta v lednu otevře simulační centrum

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové v lednu 2019 spustí nové simulační centrum. Půjde o interaktivní výukové centrum, které využívá nejmodernější učební pomůcky a přístroje nahrazující živého pacienta, což by mělo pomoci při praktické výuce budoucích lékařů. Vybavení centra vyjde na 48 milionů korun, řekla Iveta Juranová z hradecké lékařské fakulty. Projekt je součástí dlouhodobého programu, který má v ČR přispět k řešení problému s úbytkem lékařů.

„Lékařská fakulta v Hradci Králové se přihlásila k dlouhodobému opatření vlády, které směřuje k navýšení kapacit lékařských fakult. V příštích letech chce přijmout o 15 procent studentů více do programu Všeobecné lékařství,“ uvedla Juranová.

V současnosti připravuje hradecká fakulta téměř 2000 studentů na lékařská či zdravotnická povolání a její kapacita je naplněna. „Pro výuku většího počtu budoucích lékařů bude potřeba, vedle personálního a prostorového zajištění, provést i změny ve způsobu výuky a zavedení moderních výukových metod. Proto připravujeme nové simulační centrum,“ uvedla Juranová.

Do programu Všeobecného lékařství na hradecké lékařské fakultě podává každoročně přihlášku kolem 1700 uchazečů, po úspěšném přijímacím řízení studium v prvním ročníku zahajuje 190 z nich, přičemž studium dokončí asi 75 procent posluchačů. „V akademickém roce 2019/2020, i v letech následujících, musí fakulta přijmout asi o 30 studentů více. Již nyní je ale na hranici svých prostorových a personálních kapacit,“ uvedla Juranová.

Se zvýšením počtu studentů o 15 procent počítá plán, který schválila vláda. Fakulty by tak měly dostat příští rok o 700 milionů korun navíc. Akční plán má trvat 11 let a počítá s rozdělením 6,8 miliardy korun. Cílem je zmírnit důsledky odchodu mladých lékařů do ciziny, stárnutí populace lékařů či přispět k personální obnově lékařského učitelského sboru a zlepšit financování lékařských fakult.

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské Fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. V současnosti má více než 1900 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

Ohodnoťte tento článek!