Ilona Hülleová: ČLK by měla být komorou všech lékařů

Na XXXIV. sjezdu delegátů České lékařské komory došlo k dalšímu vyhrocení některých sporů, zejména mezi představiteli primární péče a vedením komory. Prezident ČLK Milan Kubek vyčetl Koalici soukromých lékařů servilitu k ministrovi, která měla zapříčinit nízkou výši jejich úhrad. Měli se podle něj nedohodnout a podpořit Krizový štáb – pak by si vyjednali lepší podmínky. Delegáti sjezdu ČLK zároveň odsouhlasili výzvu soukromým lékařům, aby udělili ČLK, o. s., plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení v dalších letech. Měli by tedy soukromí lékaři plnou moc ČLK, o. s., udělit? A proč? Pro časopis Zdravotnictví a medicína jsme požádali o vyjádření předsedkyni Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilonu Hülleovou, předsedu Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonku i prezidenta ČLK Milana Kubka. Jejich komentáře budeme postupně zveřejňovat i na stránkách Zdravi.Euro.cz.

Koalice soukromých lékařů (KSL), jejímiž členy jsou Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD), Sdružení praktických lékařů, Česká stomatologická komora a Sdružení ambulantních specialistů, zastupuje prakticky kompletní primární zdravotní péči v ČR. Její zástupci jsou účastníci dohodovacího řízení o cenách již léta a vždy se snažili o maximální možné navýšení úhrad pro svůj segment. Ne vždy se to dařilo, zkušenosti s nedohodou nejsou dobré. KSL kritizovala předchozí ministry zdravotnictví, kteří bez jakékoliv vize či koncepce protěžovali některé segmenty na úkor jiných. Většinou se jednalo o lůžkový segment a problémy primární péče byly přehlíženy. Vyvrcholilo to na podzim roku 2017, kdy jsme symbolicky uspořádali pohřeb primární péče. Jedním ze základních požadavků bylo i to, že chceme takového ministra zdravotnictví, který bude mít vizi a smysluplnou koncepci a bude zdravotnictví skutečně řídit, a ne pouze chaoticky reagovat na křik či průběžně vznikající problémy, jak jsme toho byli svědky již řadu let.

Ministr Adam Vojtěch naše očekávání začal postupně splňovat. Pro dohodovací řízení vydal jasný signál, že MZ nebude v úhradách protěžovat některý ze segmentů a že očekává dohodu poskytovatelů se zdravotními pojišťovnami. Při letošních jednáních o úhradách pro rok 2020 jsme vyjednali nejen výrazné navýšení úhrad pro náš segment, ale také finanční ohodnocení těch, kteří zvyšují kvalitu poskytované péče. Zástupce ČLK, o. s., byl vždy účastníkem dohodovacích jednání, a přestože měl daleko méně plných mocí, snažili jsme se vždy dohodnout a vzájemně se podpořit. I při letošním jednání jsme návrh zástupce ČLK, o. s., jednomyslně podpořili, nicméně návrh nezískal podporu zdravotních pojišťoven. Návrh nebyl rozveden do konkrétních kroků a prezident ČLK Milan Kubek s námi nejednal. V době dohody nebyly o tzv. Krizovém štábu a jeho aktivitách žádné informace.

ČLK v minulosti neřešila v případě praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) jejich podhodnocení a nedostatečné úhrady. V době, kdy nebyly PLDD vykompenzovány zrušené regulační poplatky, nám ČLK nijak nepomohla. Proto PLDD dávali a dávají plnou moc k jednání SPLDD. Vyjednali jsme pro PLDD v posledních dvou letech výrazné navýšení plateb. Útoky prezidenta Kubka na zástupce KSL vnímají PLDD velmi negativně. Na celostátní konferenci SPLDD se k této negativní a štvavé kampani vyjádřili i delegáti konference. Odsouhlasili prohlášení, které bylo následně zasláno prezidentu ČLK Kubkovi a všem okresním sdružením ČLK. Výzva byla adresována delegátům XXXIV. sjezdu ČLK s cílem zastavit štvavou a neobjektivní mediální kampaň vedenou prezidentem ČLK proti profesním sdružením soukromých lékařů. Považujeme konfrontační jednání prezidenta ČLK za nevhodné, lékařský stav rozdělující. Upozorňujeme na to, že členy ČLK informuje neobjektivně a tendenčně. Domnívám se, že ČLK by neměla protěžovat jednu organizaci – ČLK, o. s. – a brojit proti jiným, v našem případě proti organizacím sdruženým v Koalici soukromých lékařů. ČLK by měla být komorou všech lékařů a zastupovat je v očích veřejnosti jiným způsobem, než odborářskými aktivitami. Pokud požaduje vzájemnou podporu a jednotný postup při hájení zájmů lékařů, měla by se o to snažit společnou komunikací a společným jednáním.

Soukromí lékaři mají plné právo udělit plnou moc tomu, komu důvěřují a tomu, kdo pro ně v minulosti či přítomnosti vyjednal nejlepší podmínky pro jejich práci. Troufám si říci, že převážná většina PLDD plnou moc ČLK, o. s., nedá. Vycházím ze zkušeností z minulých let, kdy se ČLK, o. s., nijak nesnažila zlepšit úhrady a podmínky pro naši práci. Naopak stále stoupá počet plných mocí, které členové dali své profesní organizaci. V případě praktických lékařů pro děti a dorost by se měl prezident Kubek zajímat spíše o personální krizi v zajištění péče o děti v ČR. Nese na ní svůj osobní podíl tím, že usiloval o zrušení oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Obor v posledních letech své existence vychovával dostatečný počet nových PLDD, kteří nahrazovali odcházející lékaře do důchodu. Po zrušení našeho oboru dochází k výraznému poklesu v počtu nastupujících mladých lékařů a ke zhoršení dostupnosti primární péče o děti v ČR.

Ilona Hülleová,
předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Ohodnoťte tento článek!