Kardiologický den Petra Niederleho zve také pacienty

Sdružení ambulantních kardiologů ČR, Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Českou lékařskou komorou Vás srdečně zvou na Kardiologický den Petra Niederleho a pacientský den na téma Onemocnění srdce – problém nás všech.

Odborná akce prezentující pokroky současné české kardiologie vznikla na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho. Petr Niederle byl průkopníkem ultrazvukového vyšetření srdce – echokardiografie a dlouholetým primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Zemřel v březnu 2008.

Program obou akcí, jak pro odbornou veřejnost, tak i pro pacienty, je připraven společně se Sdružením ambulantních kardiologů, Nemocnicí Na Homolce, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Unií pacientů ČR a Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy.

V rámci programu budou prezentovány příspěvky našich předních odborníků na téma akutní kardiologie, srdeční arytmie, farmakologická léčba srdce a problematika úhrad léčby a léčiv. Dozvíte se, jaký je život s kardiostimulátorem či defibrilátorem, co dělat při potížích se srdcem, v případě infarktu myokardu či při vysokém krevním tlaku a dalších onemocněních srdce. Dotkneme se i tématu možností výzkumu a jak funguje česká kardiologie v celorepublikovém zdravotnickém systému.

Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy předvede techniky používané při každodenní život zachraňující práci, modelové pracoviště a práci zdravotnického operačního střediska. Budete mít také možnost si prohlédnout vozidlo rychlé zdravotnické pomoci. Pevně doufáme, že se nám podaří přiblížit českou kardiologii vám, našim pacientům a přesvědčíme vás, že na ni můžete být právem hrdi. prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC MUDr. Zorjan Jojko doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Místo konání

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9
Dopravní spojení MHD: METRO trasa B – stanice Vysočanská

Registrace online

Vaši účast prosím potvrďte on-line na adrese www.kdpn.c z nebo zašlete přiloženou návratku poštou či faxem na
adresu: FILENO s.r.o., Mánesova 51, 120 00 Praha 2, tel.: 226 531 895, fax: 226 531 893,

 

Ohodnoťte tento článek!