Kdo bude novým ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny?

Lékař Michal Pohanka se znovu přihlásil do výběrového řízení na post ředitele Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA). O novém vedení dnes rozhodne dvacetičlenná výběrová komise, kterou ministerstvo vybralo ze zástupců odborných společností, profesních komor, odborů, lékařské fakulty, města Brna a ministerstva.

Komise sestavená pro první kolo výběrového řízení 17. června již jednou rozhodla ve prospěch brněnského lékaře a bývalého politika Michala Pohanky, který nemocnici vedl v letech 2002–2006. I když získal 12 hlasů z 20, ministr Vojtěch se nakonec rozhodl doporučení komise neakceptovat a vyhlásil řízení nové. Své rozhodnutí podpořil údajně špatnými ekonomickými výsledky, kterých FNUSA dosáhla v době Pohankova vedení.

Michal Pohanka se do konkurzu přihlásil znovu, protože jej znepokojily informace z tisku o tom, že se má osamostatnit Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC. Význam propojení ICRC a FNUSA potvrdil i děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) a příští rektor MU neurolog prof. Martin Bareš. „Pro vzdělávání studentů brněnské lékařské fakulty je FNUSA zcela nepostradatelnou, je s ní v podstatě spjata pupeční šňůrou. Projekt ICRC, na němž participuje mnoho vědců a akademických pracovníků LF MU, zvyšuje mezinárodní viditelnost medicínského výzkumu a české medicíny vůbec. Projekt nicméně nemůže fungovat bez pevného ukotvení ve svatoanenské nemocnici, tedy i bez spolupráce s lékařskou fakultou a dalšími fakultami MU. Obtížně si dovedu představit další spolupráci při jiném, okleštěném scénáři, jak jsme byli svědky v médiích v minulých týdnech.“

Michal Pohanka sám u zrodu projektu ICRC stál. Centrum zaměřené na kardiovaskulární, neurologická onemocnění, výzkum a průmyslové aplikace bylo od FNUSA od začátku úzce propojeno a investice měla nemocnici pomoci zajistit finanční stabilitu. „Podařilo se mi uzavřít strategickou dohodu o spolupráci s Mayo Clinic, která patří k nejlepším nemocnicím a výzkumným centrům ve Spojených státech i v celém světě. Vláda tehdy uznala význam tohoto projektu a udělila mu dotaci ve výši 1,4 mld, čímž se podařilo zabránit tomu, aby FNUSA byl odebrán statut fakultní nemocnice, který je klíčový pro udržení a rozvoj špičkové lékařské péče, kterou nemocnice poskytuje,“ vysvětluje Michal Pohanka.

S negativní ekonomickou bilancí FNUSA se potýkají všichni ředitelé nemocnice. Rozpočtové schodky souvisejí s nastavením plateb u pojišťoven, které jsou ze všech fakultních nemocnic dlouhodobě nejnižší. Tento problém se dosud nepodařilo vyřešit. V době, kdy nemocnici vedl Michal Pohanka, byla zmodernizována řada klíčových pracovišť, z nichž některé byly dosud v havarijním stavu. Byly kompletně zrekonstruovány operační sály ortopedické a neurochirurgické kliniky, I. chirurgické kliniky, ORL kliniky a téměř nově byly postaveny prostory pro II. interní kliniku, která je největší interní klinikou v celé ČR.

Původní verze projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC byla proti odporu odborné veřejnosti nakonec zamítnuta. Současné pracoviště vzniklo o pět let později podle zadání tehdejšího ministerstva zdravotnictví, ale za mnohem nevýhodnějších finančních podmínek. Současné vedení ICRC a FNUSA shodně tvrdí, že by výzkumné centrum mělo nadále pracovat jako nedílná součást nemocnice.

FNUSA-ICRC

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je vědeckovýzkumné centrum, které se zaměřuje na translační výzkum. V současnosti má více než 200 zaměstnanců z celkem 16 zemí světa.

-pp-

Kdo bude novým ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny?
Ohodnoťte tento článek!
2.3 (46.67%) 3 hlas/ů