Kniha o následné intenzivní péči získala Cenu Josefa Hlávky

Zleva: Michaela Lízlerová, Soňa Hájková, Jarmila Drábková. Zdroj: Jindřich Nosek

Tradiční ceny pro nejlepší vědeckou literaturu byly vyhlášeny 17. června na zámku v Lužanech u Plzně. V kategorii lékařských věd zvítězila již podruhé v řadě publikace vydaná v divizi Medical Services nakladatelství Mladá fronta.

Cena Josefa Hlávky je udělována Nadací Český literární fond společně s nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových nejlepším oborným a vědeckým knižním publikacím vydaným vždy v uplynulém roce. V kategorii lékařských věd, do které bylo přihlášeno dvacet titulů, získaly ocenění Jarmila Drábková a Soňa Hájková za knihu Následná intenzivní péče, kterou pod vedením šéfredaktorky Michaely Lízlerové připravila odpovědná redaktorka Jindra Bláhová v nakladatelství Mladá fronta v rámci specializované divize Medical Services v edici Postgraduální medicína. „Myslím, že vzhledem k velké konkurenci se jedná o obrovský úspěch obou autorek i naší redakce,“ zhodnotila vítězství publikace šéfredaktorka Lízlerová.

Kniha je určena lékařům i nelékařským zdravotníkům – především sestrám na pracovištích následné intenzivní péče –, ale i fyzioterapeutům a ergoterapeutům, klinickým psychologům, pracovníkům v paliativní intenzivní medicíně. Publikace však může posloužit také jako učebnice studentům lékařských fakult.

Vítězové Ceny Josefa Hlávky v jednotlivých kategoriích:

Společenské vědy:

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.,
PhDr. Pavel Horák, Ph.D., a kol.
za knihu Republika Československá 1918–1939 (Lidové noviny)

Vědy o neživé přírodě:

prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
za knihu Abelova cena: Nejvyšší ocenění za matematiku (Academia)

Vědy o živé přírodě:

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
za knihu Lymfologie: Teoretické základy a klinická praxe (Galén)

Lékařské vědy:

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Mgr. Soňa Hájková, MSc.
za knihu Následná intenzivní péče (Mladá fronta)

Více o ceně Josefa Hlávky

Ceny za vědeckou literaturu nesoucí jméno Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše a hlavního zakladatele a prvního prezidenta České Akademie pro vědu a slovesnost, jehož cílem bylo podporovat kulturu a vzdělanost českého národa, udělil poprvé tehdejší Český literární fond v prosinci roku 1992 za práce publikované v letech 1991 a 1992. V roce 1993 se k literárnímu fondu připojila nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a od té doby jsou tyto ceny udělovány společně oběma organizacemi.

Ohodnoťte tento článek!