Přejít na obsah

Právní poradna: Poskytnutí zdravotnické dokumentace advokátní kanceláři

zpět
31.1.2013
právo, spravedlnost, zákony, soud
zvětšitprávo, spravedlnost, zákony, soudZdroj: Shutterstock

právo, spravedlnost, zákony, soud | Zdroj: Shutterstock

 

Dotaz: Advokátní kancelář zastupující zájmy klienta ve sporu se zdravotnickým zařízením mne požádala o zaslání kopie zdravotnické dokumentace tohoto pacienta. Podle přiložené plné moci s úředně ověřeným podpisem pacient s poskytnutím kopie své zdravotnické dokumentace souhlasí a zmocňuje advokátní kancelář, aby do ní nahlížela, činila z ní výpisy a podobně. Mohu advokátní kanceláři za těchto okolností kopii zdravotnické dokumentace zaslat?

Odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Nový zákon o zdravotních službách, účinný od 1. dubna 2012, zdůrazňuje práva pacientů ohledně zajištění přístupu ostatních osob k informacím o zdravotním stavu. Pacient jednak může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat si výpisy či kopie těchto dokumentů.


Právní poradna webu zdravi.E15.cz ZDE


Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace a podepisuje ho pacient i zdravotnický pracovník. Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie také osoby určené pacientem, tedy rovněž advokát zmocněný pacientem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem pacienta.

Kopie nebo výpis do 30 dnů

Co se týče samotného postupu při pořizování výpisu nebo kopie ze zdravotnické dokumentace, platí, že pokud si osoba oprávněná k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (zde advokát) nepořídí výpis či kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel. Výpis zdravotnické dokumentace se pořídí pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou (advokátem).

Poskytovatel pořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby, pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta. Pokud poskytovatel není schopen oprávněným osobám (advokátovi) zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro něj její kopii do 5 dnů (pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta) ode dne, kdy této osobě sdělil, že nahlížení do dokumentace nelze zajistit.

Za pořízení kopie v tomto případě nelze požadovat úhradu. Poskytovatel, který však na základě žádosti oprávněné osoby pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu či kopie, přičemž ceník musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům.

Za odeslání výpisu nebo kopie může poskytovatel požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s odesláním. Pro úplnost uvádím, že každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení výpisů či kopií se zaznamenává do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

K dotazu tak shrnuji, že udělením plné moci advokátovi s úředně ověřeným podpisem pacient využil svého zákonem stanoveného práva a určil osobu, která je oprávněna nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. Za této situace lze advokátovi kopii zdravotnické dokumentace zaslat.


Autoři

Pavel Zajíc, zdravi.e15.cz

Související články

8.8. Snížení mzdy ve prospěch osobního příplatku Snížení mzdy ve prospěch osobního příplatku
1 příspěvků
1.3. Ztráta peněz při hospitalizaci v nemocnici Ztráta peněz při hospitalizaci v nemocnici
0 příspěvků
24.5. Sponzorské dary a daně Sponzorské dary a daně
1 příspěvků

Komentovat článek: Právní poradna: Poskytnutí zdravotnické…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Komentáře

Do této diskuse prozatím nikdo nepřispěl.

přidat komentář
 
 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné