Laktační psychóza ohrožuje matku i dítě. Častěji trápí prvorodičky #2/6