Příbalové létáky pro:

Aktiferrin

měkké tobolky
(Ferrosi sulfas hydricus, serinum racemicum)

sirup
(Ferrosi sulfas heptahydricus, serinum racemicum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Aktiferrin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aktiferrin užívat
 3. Jak se Aktiferrin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Aktiferrin
 6. Další informace

1. CO JE Aktiferrin A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Komplex tvořený síranem železnatým a aminokyselinou serin se vyznačuje vysokou vstřebatelností železa, což vede k rychlému obnovení jeho hladiny v krvi i zásob v organismu. Výhodou je možnost nízkého dávkování a velmi dobrá snášenlivost přípravku Aktiferrin.
Přípravek Aktiferrin se podává k předcházení nedostatku železa v těhotenství a při ztrátách krve, např. po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení a u kojenců s nízkou porodní hmotností, u dvojčat a dětí porozených císařským řezem. Dále se podává k léčbě nedostatku železa např. při ztrátách krve, při poruše trávení, špatném vstřebávání, v těhotenství a období kojení, dárcovství krve, při růstu v dětství a dospívání. Přípravek Aktiferrin ve formě tobolek je určen k léčbě dospělých a dětí od 6 let. Přípravek Aktiferrin ve formě sirupu je určen k léčbě dospělých a dětí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Aktiferrin UŽÍVAT

Neužívejte Aktiferrin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku;
 • jestliže trpíte nadměrným hromaděním železa v tkáních (hemochromatóza nebo hemosideróza);
 • jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa;
 • jestliže je Vám podáváno železo injekční cestou nebo opakovaně dostáváte transfuze krve.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aktiferrin je zapotřebí

 • jestliže trpíte strikturou (zúžením) střeva;
 • jestliže trpíte divertikulózou (mnohočetný výskyt divertiklů – vychlípenina stěny dutého orgánu);
 • jestliže trpíte zánětlivou střevní chorobou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Aktiferrin a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat:

 • antacida (léky proti překyselení žaludku) obsahující magnesium (hořčík), vápník, hliník, hydrogenuhličitan sodný snižují vstřebávání železa;
 • přípravky s obsahem vápníku, cimetidin a famotidin (antacida), deferoxamin (antidotum) a některé látky obsažené např. ve stravě (oxaláty, fosfáty) snižují vstřebávání železa. Pokud je nevyhnutelné současné podávání, je třeba zachovat alespoň 4 hodiny odstup mezi podáním železa a dalšího léku;
 • některé potraviny, např. celozrnný chléb, potraviny s obsahem vlákniny a vejce, a nápoje, např. mléko, káva, alkalické minerálky (Vincentka, Rudolfův pramen, Bílinská kyselka), černý nebo zelený čaj, snižují absorpci železa. Tyto potraviny je lépe jíst nejméně 2 hodiny po užití přípravku Aktiferrin;
 • železo snižuje vstřebávání cefdiniru, tetracyklinů a fluorochinolonů (antibiotika), etidronátu (léčba kostních onemocnění a poruch metabolismu kalcia) a penicilaminu (antirevmatikum), levodopy (antiparkinso­nikum), methyldopy a kaptoprilu (léčba vysokého krevního tlaku);
 • dimerkaprol zvyšuje toxicitu železa.

Užívání přípravku Aktiferrin s jídlem a pitím
Přípravek zapíjejte vodou, ovocnou šťávou nebo ovocným čajem (nikoliv mlékem, černým čajem nebo kávou). Léčba je účinnější, pokud je Aktiferrin užíván ½ hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Pokud by docházelo k dráždění trávícího traktu, je možno přípravek podávat i při jídle nebo po jídle, ale za cenu určitého snížení vstřebávání a prodloužení doby terapie.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Aktiferrin lze užívat v těhotenství i během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Aktiferrin
1 kávová lžička sirupu obsahuje cukr odpovídající 1,8 g glukózy.

3. JAK SE Aktiferrin UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka přípravku Aktiferrin ve formě sirupu je 1 kávová lžička na 12 kg tělesné hmotnosti a den, rozdělených do 2–3 jednotlivých dávek, nejvýše 3× denně 1 kávová lžička, udržovací dávka 1× denně 1 kávová lžička. Obvyklá počáteční dávka přípravku Aktiferrin ve formě tobolek pro dospělé a děti starší 12 let je 2–3× denně 1 tobolka, udržovací dávka 1× denně 1 tobolka. Dětem od 6 do 12 let se podává 1 tobolka denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aktiferrin, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem je zapotřebí podat mléko a/nebo syrová vejce s aktivním uhlím a dopravit postiženého do nejbližší nemocnice nebo zdravotnického zařízení, kde je k dispozici specifické antidotum deferoxamin (Desferal). Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, aby lékař věděl, co bylo užito.
Mezi příznaky předávkování patří nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, zvracení s příměsí krve a krvácení z konečníku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Aktiferrin, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pro doplnění zásob železa v organismu se doporučuje pokračovat v léčbě přípravkem Aktiferrin ještě 6 i více týdnů po normalizaci hladiny červeného krevního barviva v krvi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aktiferrin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během užívání přípravku se mohou objevit zažívací obtíže, jako je pálení žáhy, nevolnost, tlak v žaludku, zvracení, nechutenství, průjem nebo zácpa.
Přípravky s obsahem železa mohou způsobit přechodné černé zbarvení stolice. Přípravek Aktiferrin ve formě sirupu může způsobit přechodně tmavé zbarvení zubů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK Aktiferrin UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Aktiferrin ve formě tobolek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Aktiferrin ve formě sirupu uchovávejte při teplotě do 25 °C.Přípravek spotřebujte do 4 týdnů po prvním otevření.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Aktiferrin obsahuje

 • Léčivými látkami v měkkých tobolkách jsou ferrosi sulfas hydricus 104,267–109,116 mg (odpovídá 34,5 mg Fe2+) a serinum racemicum 129,0 mg v jedné tobolce.
 • Léčivými látkami v sirupu jsou ferrosi sulfas heptahydricus 3 420 mg ve 100 ml sirupu (odpovídá 34,2 mg Fe2+ v 5 ml) a serinum racemicum 2 580 mg ve 100 ml sirupu. 5 ml=1 kávová lžička.
 • Pomocné látky v tobolkách jsou žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, želatina, černý oxid železitý, červený oxid železitý.
 • Pomocné látky v sirupu jsou kyselina askorbová, invertosový sirup, aroma, ethanol 96%, čištěná voda.

Jak přípravek Aktiferrin vypadá a co obsahuje toto balení
Aktiferrin, měkké tobolky jsou tmavě hnědé tobolky obsahující světle žlutou olejovitou pastu.
Blistr, krabička.
Velikost balení: 20 a 50 tobolek
Aktiferrin, sirup je čirá, nazelenalá až žlutavě nahnědlá kapalina s vůní a chutí malinově smetanovou.
Skleněná lékovka, tmavá, se šroubovacím uzávěrem v krabičce.
Velikost balení: 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
3.2. 2010

Aktiferrin compositum

měkké tobolky
(Ferrosi sulfas hydricus, serinum racemicum, acidum folicum, cyanocobalaminum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Aktiferrin compositum a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aktiferrin compositum užívat
 3. Jak se Aktiferrin compositum užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Aktiferrin compositum uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE Aktiferrin compositum A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Komplex tvořený síranem železnatým a aminokyselinou serinem se vyznačuje vysokou vstřebatelností železa, což vede k rychlému obnovení jeho hladiny v krvi i zásob v organismu. Výhodou je možnost nízkého dávkování a velmi dobrá snášenlivost přípravku Aktiferrin compositum. Současně podávaná kyselina listová podporuje tvorbu nových buněčných jader a nukleových kyselin. Vitamin B12 doplňuje účinek kyseliny listové. Velký význam má při výstavbě krevních buněk, ale i obalů nervových vláken a různých látek bílkovinné povahy.

Přípravek Aktiferrin compositum se podává k předcházení nedostatku železa a kyseliny listové v těhotenství a při ztrátách krve, např. po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení. Dále se podává k léčbě nedostatku železa a kyseliny listové, např. při ztrátách krve, při poruše trávení, špatném vstřebávání, v těhotenství a období kojení, dárcovství krve, při růstu v dětství a dospívání.

Přípravek Aktiferrin compositum je určen k léčbě dospělých, mladistvých a dětí od 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Aktiferrin compositum UŽÍVAT

Neužívejte Aktiferrin compositum

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku;
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na arašídy nebo sóju;
 • jestliže trpíte nadměrným hromaděním železa v tkáních (hemochromatóza nebo hemosideróza);
 • jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa;
 • jestliže je Vám podáváno železo injekční cestou nebo opakovaně dostáváte transfuze krve.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aktiferrin compositum je zapotřebí

 • jestliže trpíte strikturou (zúžením) střeva;
 • jestliže trpíte divertikulózou (mnohočetný výskyt divertiklů – vychlípenina stěny dutého orgánu);
 • jestliže trpíte zánětlivou střevní chorobou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Aktiferrin compositum a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat:

 • antacida (léky proti překyselení žaludku) obsahující magnesium (hořčík), vápník, hliník, hydrogenuhličitan sodný snižují vstřebávání železa;
 • přípravky s obsahem vápníku, cimetidin a famotidin (antacida), deferoxamin (antidotum) a některé látky obsažené např. ve stravě (oxaláty, fosfáty) snižují vstřebávání železa. Pokud je nevyhnutelné současné podávání, je třeba zachovat alespoň 2 hodiny odstup mezi podáním železa a dalšího léku;
 • některé potraviny, např. celozrnný chléb, potraviny s obsahem vlákniny a vejce, a nápoje, např. mléko, káva, alkalické minerálky (Vincentka, Rudolfův pramen, Bílinská kyselka), černý nebo zelený čaj, snižují absorpci železa. Tyto potraviny je lépe jíst nejméně 2 hodiny po užití přípravku Aktiferrin compositum;
 • železo snižuje vstřebávání cefdiniru, tetracyklinů a fluorochinolonů (antibiotika), etidronátu (léčba kostních onemocnění a poruch metabolismu kalcia) a penicilaminu (antirevmatikum), levodopy (antiparkinso­nikum), methyldopy a kaptoprilu (léčba vysokého krevního tlaku);
 • dimerkaprol zvyšuje toxicitu železa;
 • hormonální antikoncepční přípravky a protikřečové léky (např. fenytoin, primidon) snižují hladinu kyseliny listové v krvi;
 • kyselina listová může zvýšit toxicitu fluorouracilu (léčba karcinomu trávicího traktu);
 • kolchicin (léčba dny), ethanol, neomycin (antibiotikum), některé léky užívané při cukrovce (biguanidy) snižují vstřebávání vitaminu B12.

Užívání přípravku Aktiferrin compositum s jídlem a pitím
Tobolky užívejte nerozkousané, zapíjejte dostatečným množstvím vody, ovocné šťávy nebo ovocného čaje (nikoliv mlékem, černým čajem nebo kávou). Léčba je účinnější, pokud je Aktiferrin compositum užíván ½ hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Pokud by docházelo k dráždění trávícího traktu, je možno přípravek podávat i při jídle nebo po jídle, ale za cenu určitého snížení vstřebávání a prodloužení doby terapie.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Aktiferrin compositum lze užívat v těhotenství i během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Aktiferrin compositum
Přípravek Aktiferrin compositum obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE Aktiferrin compositum UŽÍVÁ

Vždy užívejte Aktiferrin compositum přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování je 1 tobolka denně, u těžších anémií určí dávkování lékař (2–3krát 1 tobolka denně). Přípravek Aktiferrin compositum není vhodný pro děti do 6 let. Pro děti mladší je určen přípravek Aktiferrin ve formě sirupu nebo kapek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aktiferrin compositum, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem je zapotřebí podat mléko a/nebo syrová vejce s aktivním uhlím a dopravit postiženého do nejbližší nemocnice nebo zdravotnického zařízení, kde je k dispozici specifické antidotum deferoxamin (Desferal). Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, aby lékař věděl, co bylo užito.
Mezi příznaky předávkování patří nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, zvracení s příměsí krve a krvácení z konečníku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Aktiferrin compositum, vezměte si tobolku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Pro doplnění zásob železa v organismu se doporučuje pokračovat v léčbě přípravkem Aktiferrin compositum ještě 6 i více týdnů po normalizaci hladiny červeného krevního barviva v krvi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aktiferrin compositum nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během užívání přípravku se mohou objevit zažívací obtíže, jako je pálení žáhy, nevolnost, tlak v žaludku, zvracení, nechutenství, průjem nebo zácpa.
Přípravky s obsahem železa mohou způsobit přechodné černé zbarvení stolice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK Aktiferrin compositum UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Aktiferrin compositum obsahuje

 • Léčivými látkami jsou 113,85 mg hydrátu síranu železnatého (odpovídá 34,5 mg Fe2+), 129 mg racemického serinu, 0,5 mg kyseliny listové a 0,3 mg kyanokobalaminu (vitaminu B12) v jedné měkké tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, hydrogenfosforečnan vápenatý, nekrystalovatelný sorbitol, glycerol 85%, želatina, černý oxid železitý, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, oxid titaničitý.

Jak Aktiferrin compositum vypadá a co obsahuje toto balení
Aktiferrin compositum je podlouhlá želatinová tobolka podélně barevně rozdělená na tmavě a světlehnědou. Obsah tobolky je žlutočervená olejovitá pasta.
Velikost balení: 30 a 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 16.12.2009


top