Anafylaktický šok může postihnout i nealergické jedince. Pacientům hrozí udušení a zástava krevního oběhu

top