Aspergerův syndrom se netýká jenom dětí. K diagnostice může dojít až v dospělosti

top