Příbalové létáky pro:

Betadine mast

Všechny léky – Betadine

(povidonum iodinatum)
mast

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO.

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC, Mátyás király utca 65., H-9900 Körmend, Maďarsko ve spolupráci s firmou Mundipharma A.G., Basilej, Švýcarsko.

1. Co obsahuje tento lék?

V 1 gramu masti je obsaženo 100 mg léčivé látky povidonum iodinatum (jodovaný povidon), což odpovídá 10 mg aktivního jodu. Přípravek obsahuje také hydrogenuhličitan sodný, makrogol 400, makrogol 1000, makrogol 1500, makrogol 4000 a čištěnou vodu.

Mast Betadine je antiseptický, desinfekční přípravek se širokým spektrem účinku proti bakteriím, virům, plísním a prvokům.

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.

2. Kdy se nemá používat mast Betadine?

Než začnete používat tuto mast, zodpovězte si následující otázky.

  • Vyskytla se u Vás někdy v minulosti závažná alergická kožní reakce (např. vyrážka, svědění) po použití jiné masti nebo přípravku obsahujícího jod nebo některou z výše uvedených složek přípravku?
  • Trpíte nějakým onemocněním štítné žlázy?
  • Máte zánět kůže provázený výsevem puchýřků (tzv. dermatitis herpetiformis Duhring)?
  • Podstupujete zvláštní léčbu radioaktivním jodem? Bude Vám provedeno vyšetření za použití radioaktivního jo­du?
  • Jste těhotná, plánujete otěhotnění nebo kojíte?Pokud odpovíte na některou z výše uvedených otázek „ano“, pak mast Betadine na svou pokožku

NENANÁŠEJTE. V případě, že neznáte přesně svůj zdravotní stav nebo předchozí onemocnění, poraďte se se svým lékařem.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů smí lékař předepsat přípravek (po zvážení poměru rizika a prospěchu) těhotným ženám od 4. měsíce těhotenství, kojícím ženám a dětem ve věku do 6 měsíců.

3. Upozornění před zahájením léčby

Informujte svého lékaře o tom, jestli:

  • jste přecitlivělí na jod, makrogoly nebo jiné látky obsažené v přípravku,
  • trpíte nějakým onemocněním štítné žlázy,
  • máte kožní onemocnění provázené výsevem puchýřků (tzv. dermatitis herpetiformis Duhring),
  • jste těhotná nebo kojíte.

Lékař může doporučit používání masti Betadine u dětí. Bez konzultace s lékařem však nepoužívejte tuto mast u předčasně narozených dětí, novorozenců nebo dětí ve věku do 6 měsíců.

4. Upozornění pro období léčby

Pokud se v průběhu léčby vyskytnou výše uvedené stavy nebo jakékoliv kožní nebo jiné neobvyklé reakce, informujte svého lékaře.

Jestliže v průběhu léčby nezaznamenáte zlepšení nebo dojde ke zhoršení stavu, vyhledejte neprodleně svého lékaře. Vezměte s sebou mast i tuto příbalovou informaci a ukažte je lékaři.

5. Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu

Účinky masti Betadine a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez předpisu. Pokud Vám bude lékař doporučovat nebo předepisovat nějaký lék, informujte ho, že používáte mast Betadine. O vhodnosti současného používání jiných přípravků s místním účinkem, i volně prodejných, se poraďte se svým lékařem.

Mast Betadine se nesmí kombinovat současně s jinými dezinfekčními přípravky obsahujícími rtuť, neboť rtuť reaguje s jodem obsaženým v přípravku na jodid rtuťnatý, který vyvolává silné svědění, a proto nelze nanášet sloučeniny rtuti současně s mastí Betadine nebo v krátké době po jejím použití.

S mastí Betadine se nesmějí současně nanášet přípravky s obsahem enzymů určené k ošetřování ran, neboť by mohlo dojít ke snížení nebo ztrátě účinku jejich enzymatických složek.

Komplex povidonu s jodem (PVP-jod) obsažený v masti Betadine rovněž nelze používat současně s některými dalšími látkami, které s přípravkem chemicky reagují (např. redukční činidla, soli alkaloidů a kyseliny).

6. Řízení motorových vozidel a obsluha strojů v průběhu léčby

Přípravek Betadine, mast, neovlivňuje pozornost.

7. Dávkování a způsob použití

Mast nanášejte v tenké vrstvě na očištěnou, suchou kůži postižené oblasti 3–4 krát denně. V případech silně zaníceného nebo hnisajícího poranění lze mast nanášet častěji, tj. 4–6 krát denně, přičemž interval mezi jednotlivým nanášením masti musí být nejméně 4 hodiny. V případě potřeby je možné překrýt ránu obvazem v závislosti na rozsahu a závažnosti poranění.

Mast je určena ke kožnímu podání. Nesmí se používat v okolí očí.

Léčba obvykle trvá několik dní. Pokud nejsou výsledky léčby uspokojivé, obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním.

8. Nežádoucí účinky

Během používání přípravku se může v ojedinělých případech vyskytnout podráždění kůže, jako je např. svědění nebo zčervenání pokožky, které je však přechodné.

V případě výskytu jakýchkoliv neočekávaných (tzn. neuvedených v této příbalové informaci) nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí informujte svého lékaře. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

9. Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Neuchovávejte v chladu, chraňte před mrazem.

10. Varování

Přípravek Betadine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení
20 g.

Datum poslední revize
9.2.2012

Betadine roztok

chirurgický roztok
(povidonum iodinatum)

Držitel rozhodnutí o registraci:
EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko

Výrobce:
EGIS Pharmaceuticals PLC, Mátyás király utca 65., H-9900 Körmend, Maďarsko ve spolupráci: Mundipharma A.G. Basilej, Švýcarsko

Složení:

léčivá látka:
povidonum iodinatum 75 mg v 1 ml roztoku (odpovídá 7,5% roztoku) pomocné látky: nonoxinol, diolamid kyseliny laurové, ethoxylovaný tuk z ovčí vlny, hydroxypropyl­methylcelulóza, čištěná voda, hydroxid sodný

Indikační skupina:
Lokální antiseptikum, dezinficiens.

Charakteristika:

Chirurgický roztok Betadine je dezinfekční prostředek, který ničí řadu choroboplodných zárodků (antimikrobiální účinek) a je vhodný jak pro hygienickou, tak i pro předoperační dezinfekci rukou.

Působí na bakterie, plísně, viry a prvoky. Přípravek je prakticky netoxický.

Indikace:

Přípravek se používá k hygienické dezinfekci rukou i předoperační dezinfekci rukou.

Přípravek mohou použít dospělí a děti od 6 měsíců věku.

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí používat při: přecitlivělosti na jód a nebo na některou z pomocných látek, některých onemocněních štítné žlázy, zánětu kůže provázeného výsevem puchýřků (dermatitis herpetiformis Duhring) a před léčbou nebo vyšetřením radioaktivním jó­dem.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů (po zvážení poměru rizik a výhod) se používá u dětí do 6 měsíců, a to pod lékařským dohledem.

Bez lékařského doporučení nelze používat od 4. měsíce těhotenství a během kojení. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci vyskytnou teprve během používání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky:

U citlivých lidí může v ojedinělých případech dojít k přechodnému podráždění pokožky jako je: pálení, svědění kůže, zarudnutí (až puchýře), splývající vyrážka až mokvání. Proto se doporučuje před prvním použitím chirurg. roztoku Betadine provést zkušební hygienické nebo předoperační mytí. Pokud k dráždění dojde nebo se během používání vyskytnou jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Interakce:
Účinky přípravku Betadine, chirurg. roztok a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete k přípravku Betadine, chirurg. roztok současně užívat volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Pokud Vám bude lékař doporučovat nebo předepisovat nějaký lék, informujte ho, že používáte přípravek Betadine, chirurg. roztok.

Chirurgický roztok Betadine se nesmí kombinovat současně s jinými dezinfekčními přípravky obsahujícími rtuť. Rtuť reaguje s jódem obsaženým v přípravku na jodid rtuťnatý, který je silně leptavý. Proto nelze nanášet sloučeniny rtuti současně s chirurg. roztokem Betadine nebo v krátké době po jeho použití.

S přípravkem Betadine, chirurg. roztok nesmějí být současně podávány enzymatické prostředky na ošetřování ran, protože enzymatické složky těchto přípravků by ztratily účinnost. PVP – jódový komplex v přípravku Betadine, chirurg. roztok také nelze používat současně s některými dalšími látkami, které s přípravkem chemicky reagují (např. s redukčními činidly, solemi alkaloidů a kyselinami).

O vhodnosti současného používání jiných, i volně prodejných léků s místním účinkem se poraďte se svým lékařem.

Způsob použití:

Chirurg. roztok Betadine se vždy používá koncentrovaný, bez dodatečného ředění.

Hygienická dezinfekce rukou
Ruce a předloktí se umyjí pod tekoucí teplou vodou, potom se 5 ml chirurg. roztoku Betadine odlije do jedné dlaně a rozetře rovnoměrně po obou rukách a předloktích. V případě nutnosti je možno přípravek mírně přivlhčit až vytvoří pěnu, kterou se ruce myjí nejméně po dobu jedné minuty. Potom se pěna dokonale smyje dostatečným množstvím tekoucí teplé vody.

Předoperační dezinfekce rukou
Obě ruce a předloktí se dokonale umyjí mýdlem pod tekoucí teplou vodou.Veškeré mýdlo se potom smyje velkým množstvím tekoucí vody, přičemž je nutno dbát, aby na rukách a předloktích nezůstaly žádné zbytky mýdla.

Pomocí dávkovače se odlije do jedné dlaně 10 ml chirurg. roztoku Betadine a rovnoměrně rozetře po obou rukách a předloktích. V případě nutnosti je možno přípravek mírně přivlhčit, až se vytvoří pěna, kterou se ruce myjí po dobu 2,5 minuty.

Potom se pěna dokonale smyje velkým množstvím teplé tekoucí vody a celý postup se ještě jednou opakuje s dalšími 10 ml přípravku Betadine, chirurg. roztok po dobu dalších 2,5 min. Ruce se pak důkladně opláchnou sterilní vodou a osuší se sterilizovanou textilií.

Doba nutná pro dezinfekci: 5 minut.
Potřebné množství přípravku Betadine, chirurg. roztok pro dezinfekci je 20 ml.

Upozornění:

O vhodnosti současného používání chirurg. roztoku Betadine s jinými léky s místním působením se poraďte s lékařem.

Tmavě hnědá barva přípravku Betadine, chirurg. roztok je známkou jeho účinnosti. Jestliže se roztok začíná odbarvovat, jeho antimikrobiální účinnost klesá. Rozklad roztoku je podporován působením světla a teplot vyšších než 40 °C.

Je nutno dbát, aby se přípravek Betadine, chirurg. roztok nedostal do očí. Pokud se tak přes veškerou opatrnost stane, ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody.

Při náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě 15–25 °C, chraňte před světlem.

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
Hnědé polyetylénové kapací lahvičky o obsahu 120 ml a 1000 ml.

Datum poslední revize: 9.2.2012

Recenze

Hodnocení: 85 %

BETADINE příbalový leták
1 (20%) 1 hlasování

top